Bulgarije

Swipe

Geschiedenis

Geleidelijk aan beginnen de Bulgaren weer belangstelling voor hun geschiedenis te krijgen. De vijf eeuwen van overheersing door de Turken is waarschijnlijk de reden dat de Bulgaren weinig in hun geschiedenis waren geïnteresseerd. In de westelijke landen werd Bulgarije ‘het Europese Turkije’ genoemd en de geschiedenis van Turkije was in principe de geschiedenis van de Bulgaren. Na de bevrijding van de Turken in 1877-1878 hebben vele machthebbers een poging ondernomen om weer iets van nationale trots onder de inwoners te bewerkstelligen, maar de invloed van de Russen in de tijd dat Bulgarije onlosmakelijk tot het Oostblok scheen te behoren, was nu niet bepaald een goede voedingsbodem voor een gevoel van nationale eenheid.

Sommige Bulgaren zullen dan ook beweren dat hun echte geschiedenis pas begon na het uiteenvallen van het Oostblok. Hoe het ook zij, vandaag de dag wordt veel gedaan aan bewustwording van de Bulgaren waar het hun afkomst betreft. Vanuit de visie ‘zonder verleden geen toekomst’ wordt er zeer veel aandacht besteed aan de afkomst van de Bulgaren die met enige trots naar buiten treden als de vrije en onafhankelijke republiek Bulgarije: Narodna Republika Bâlgarija.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije