Bulgarije

Swipe

Romeinse en Byzantijnse invloeden

In 168 v.Chr. werden de Macedoniërs door de Romeinen verslagen. Dat bracht de Romeinen in het Balkangebied, maar ze zagen in de twee eeuwen die volgden geen kans om de Thraciërs te verslaan. Het duurde tot het jaar 50 voordat ze kans zagen het gebied onder Romeins bestuur te brengen. Het was Claudius die daar uiteindelijk in slaagde en Thracië de naam Colonia Dacia gaf. De Romeinen brachten opnieuw welvaart en vooral onder de keizers Trajanus en Marcus Aurelius kwam het gebied tot grote bloei.

Met name de Romeinse steden Ulpia Serdica (Sofia), Trimontium (Plovdiv) en Augusta Traiana (Stara Zagora) werden zeer invloedrijk. Ze stichtten ook totaal nieuwe steden zoals Nicopolis ad Istrum, nabij het tegenwoordige Veliko Târnovo. De Romeinen waren echter allerminst geliefd en de Thraciërs deden er alles aan om hen tegen te werken.

Het Romeinse rijk raakte in verval. Invallen van barbaarse stammen: Goten in 238 en Visigoten (Westgoten) in 378 tastten de kracht van de Romeinen in hoge mate aan, maar het waren uiteindelijk de Hunnen die in 447 verantwoordelijk waren voor de totale aftocht van de Romeinen uit het gebied. Het rijk viel uiteen wat tot het ontstaan leidde van het Byzantijnse rijk met Constantinopel als hoofdstad.

Gedurende de vijfde eeuw, ten tijde van de grote volksverhuizing, trokken geweldige groepen Slavische stammen de Donau over en vestigden zich in het Balkangebied. Ook de voorouders van veel Bulgaren kwamen tussen de vijfde en de zevende eeuw met de stroom volksverhuizers mee. Dit waren van oorsprong niet-Slavische, maar Turks-Mongoolse nomadenstammen. Hun komst leidde, na hevige gevechten met elkaar en met de al aanwezige Slavische volkeren, tot de totstandkoming van het eerste Bulgaarse tsarenrijk in 681.

Door de komst van deze volksverhuizers verdween niet alleen de op zeer hoog peil staande Thracische cultuur, maar ook de Thracische taal. De oorspronkelijke Thraciërs vestigden zich in zuidelijker streken of vermengden zich met de Slavische volkeren.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije