Bulgarije

Swipe

De vroegste tijden

In diverse grotten van het Bulgaarse gebergte zijn sporen gevonden uit het Paleolithicum, de oude steentijd, die ongeveer 10.000 jaar voor het begin van onze jaartelling eindigde. Het staat echter allerminst vast dat de veroorzakers van die sporen de vroegste bewoners van Bulgarije waren. Meer waarschijnlijk is dat het ging om rondtrekkende volkeren die door middel van de jacht in hun levensonderhoud voorzagen. De sporen die werden gevonden uit het Neolithicum, de jongste steentijd, geven meer houvast, temeer daar bekend is dat de mensheid zich in die tijd meer en meer op vaste plaatsen ging vestigen.

Daarom gaat men ervan uit dat zo’n 6000 jaar v.Chr. de vroegste bewoners zich in Bulgarije vestigden. Het ging eveneens om een volk van jagers dat zich geleidelijk aan op de landbouw ging toeleggen, waarschijnlijk afkomstig uit het Nabije Oosten. Nabij Stara Zagora zijn overblijfselen gevonden van een dorp dat omstreeks 5500 jaar v.Chr. door brand werd verwoest. Later, men spreekt over ongeveer 4000 jaar v.Chr., werd er reeds aan mijnbouw en zelfs aan een vorm van metaalbewerken gedaan, getuige de vondsten van koudgehamerde koperen en gouden voorwerpen tijdens opgravingen nabij Varna. Omdat de gevonden voorwerpen en de technieken volgens welke deze vervaardigd waren veel overeenkomsten vertoonden met vergelijkbare voorwerpen die afkomstig waren van beschavingen in het Nabije Oosten, kwam men tot de conclusie dat het ook ging om volkeren die oorspronkelijk uit hetzelfde gebied afkomstig waren.

Met de migratie van Centraal-Europese volkeren in de richting van Bulgarije gedurende de bronstijd, werden de technieken van metaalbewerken verfijnd omdat men ook smelt- en giettechnieken ging toepassen. De volkeren uit het Nabije Oosten en die uit Centraal-Europa vermengden zich vanaf ongeveer 3000 jaar v.Chr. en gingen gezamenlijk de geschiedenis in als Thraciërs.

Bingo Bulgarije 4*

Boek nu de supervoordelige BINGO 4* All Inclusive vakantie naar Bulgarije. De manier om voordelig op vakantie te gaan. Je kunt nu...

v.a. 354 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije