Bulgarije

Swipe

Dans

Het maken van muziek leidt onontkoombaar tot dansen. Ook de traditionele dansen hebben in veel gevallen een achtergrond die terug te voeren is tot het dagelijkse leven van weleer. Wat te denken van de tropoli waarbij het gestamp met de voeten direct te relateren is aan de boeren die na terugkomst van het land hun laarzen van klei en modder ontdeden.

De kukeridansen zijn bekend in geheel Bulgarije. Vroeger werden deze alleen in januari uitgevoerd, tegenwoordig kunt u ze bij elk feest van enige betekenis bewonderen. De dansers zijn uitgerust met een hoog masker en dragen een gordel van koperen koebellen. Het lawaai dat ze maken heeft in eerste instantie te maken met het verjagen van kwade geesten, maar dwingen eveneens gezondheid en vruchtbaarheid af.

Naast de dansen die men het gehele jaar door in Bulgarije danst, kent men ook traditionele dansen die slechts bij bepaalde gelegenheden worden uitgevoerd. De oogstliederen bijvoorbeeld, worden gezongen op het land bij het binnenhalen van de graanoogst. Tijdens de druivenoogst danst men de grosjdowe en tijdens de jaarlijkse rozenfestivals wordt de rozowèdans uitgevoerd. Direct verwant aan Pinksteren is de roesalidans. Deze wordt in de week na Pinksteren uitgevoerd en waarbij met behulp van een stok boze geesten en ziekten worden geweerd.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije