Het Rhodopi-, Pirin- en Rilagebergte

Swipe

Het Zemen klooster

Tussen Kyustendil en Pernik staat, op een heuvel even buiten het dorp dat dezelfde naam draagt, het Zemen klooster, gerestaureerd tussen 1970 en 1974, een van de mooiere kloosters in Bulgarije, vooral fraai door de eenvoud die het uitstraalt. Het wordt gerekend tot de voorbeelden van middeleeuwse Bulgaarse bouwkunst met een laag, naar het midden oplopend dak dat overgaat in de ronde toren. Er komt nauwelijks daglicht het klooster binnen, de boogramen zijn alle geblindeerd. Het klooster dateert uit de 14e eeuw, in die tijd gebouwd op de fundamenten van een waarschijnlijk 11e-eeuwse voorganger.

Er zijn fresco’s in het klooster te vinden die net zo oud zijn als het huidige klooster. Ze zijn, door een onbekende kunstenaar, niet voor het klooster vervaardigd maar voor de edelman Konstantin Deyan die ze aan het klooster schonk. De edelman en zijn vrouw waren niet erg geliefd, in de geschiedenis wordt Deyan afgeschilderd als een despoot die door schenkingen te doen aan het klooster zijn schrikbewind trachtte te camoufleren en op die manier alsnog de voorspraak van de kerkelijke leiders probeerde te bewerkstelligen bij zijn toetreding tot het hiernamaals.

De portretten van de edelman en zijn vrouw lijken in elk geval wel het eeuwige leven te hebben, nog steeds lijken zij, te midden van afbeeldingen van diverse heiligen, een zekere macht uit te oefenen over het klooster. Er zijn nóg enkele opvallende schilderingen in het klooster te vinden: het verraad van Judas en het uitspreken van het vonnis over Jezus door Pilatus. In het verlengde daarvan is er een schildering waarop wordt weergegeven op welke wijze de nagels voor het kruis werden vervaardigd. Hoewel berustend op fantasie, waarschijnlijk een uniek meesterwerk.

10 prachtige bestemmingen in Het Zemen klooster en Bulgarije