Dubai

Swipe

Godsdienst en islam

Bijna alle oorspronkelijke inwoners van Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten zijn moslim, dat wil zeggen aanhanger van de islam, zoals die werd geformuleerd door de profeet Mohammed. In de islam staat het boek van Allah ofwel de koran in het middelpunt. Allah is de ene en almachtige God en Mohammed is zijn profeet. Net als het christendom is de islam een wereldgodsdienst die is terug te voeren op een historische stichter. Mohammed (de geprezene) was dit voor de islam. Deze koopman Mohammed werd omstreeks 569 in de stad Mekka geboren. Hij ontving zijn goddelijke waarden via visioenen van de aartsengel Gabriël. In de koran (letterlijk: de oplezing) staan deze goddelijke waarden beschreven.

Het godsdienstige gedrag van de moslim is gebaseerd op vijf fundamentele plichten die in de koran staan opgetekend. Deze plichten worden de vijf zuilen van de islam genoemd:

• De geloofsbelijdenis: er bestaat geen andere god dan Allah; Mohammed is Zijn profeet.

• Het vijfmaal daags verrichten van het plichtgebed (salat) in de richting van Mekka. De muezzin heeft als taak om de gelovigen vanaf de minaret van de moskee op te roepen tot dit gebed. De imam (voorganger) gaat de gelovigen in de moskee voor in het gebed, met name op de vrijdag.

• Het opbrengen van de voorgeschreven belasting ten behoeve van de armen (zahat).

• Het vasten in de maand ramadan (sijaam).

• Een bedevaart maken naar Mekka (hadj) en naar de ‘berg der genade’ bij Arafat.

Voorts zijn er voorschriften waaraan de gelovigen zich dienen te houden, zoals geen alcohol drinken, geen varkensvlees eten en geen beelden maken van levende wezens. Beelden van Mohammed zijn dan ook niet te vinden; de beeldende kunst heeft desondanks een hoge mate van kunstzinnigheid bereikt door het gebruik van fraaie geometrische figuren. Er zijn tegenwoordig theologen en leidinggevende figuren in de islam die de vijf zuilen proberen aan te passen aan de moderne tijd; er zijn echter ook veel moslims die strikt vasthouden aan de traditionele vorm van de islam. Opmerkelijk is dat de islam naast Mohammed nog vijf andere profeten erkent. Dit zijn Jezus, Mozes, Adam, Noach en Abraham. Er is dus in oorsprong duidelijk een soort verbondenheid met het jodendom en het christendom. Omdat de joden Mohammed echter niet als de Messias verwelkomden en de christenen hem niet als een opvolger van Jezus zagen bekoelden de relaties al tijdens het leven van Mohammed.

De Ramadan ofwel de vastenmaand, vindt meestal in mei, juni of juli plaats, afhankelijk van de stand van de maan. Onderstaande data zijn een indicatie, omdat de maanstand soms een beetje kan afwijken.

Begin Ramadan 2013: 9 juli 2013
Begin Ramadan 2014: 28 juni 2014
Begin Ramadan 2015: 18 juni 2015
Begin Ramadan 2016: 6 juni 2016
Begin Ramadan 2017: 27 mei 2017
Begin Ramadan 2018: 16 mei 2018
Begin Ramadan 2019: 6 mei 2019
Begin Ramadan 2020: 24 april 2020

10 prachtige bestemmingen in Dubai