IJsland

Swipe

Nationale parken

Overeenkomstig de wetgeving aangaande natuurbehoud, is een nationaal park staatseigendom en een beschermd gebied met unieke landschappen, plantengroei of dierenleven, of een gebied van grote historische waarde. Zulke gebieden zijn erg belangrijk en er zal zoveel mogelijk moeite gedaan worden om hun natuurlijke staat te behouden, maar de toegang wordt niemand ontzegd, zolang een aantal regels wordt gerespecteerd. Een stuk land tot beschermd gebied uitroepen is één manier om het land te gebruiken. De bedoeling is de unieke gebieden dusdanig te bewaren, dat ook volgende generaties de mogelijkheid hebben om er net zo van te genieten als wij dat kunnen. Het is ook van belang om delen van het land dusdanig te conserveren, dat er vergeleken kan worden met gebieden, die voor andere doeleinden gebruikt worden. Er zijn voorschriften betreffende het gedrag van bezoekers in beschermde gebieden, om ervan verzekerd te zijn, dat de doelstelling die voor deze gebieden voor ogen staat ook gehaald wordt.

IJsland herbergt een paar schitterend gelegen nationale parken: Jökulsárgljúfur bij Myvatn (waar gewandeld kan worden langs de wildstromende rivier Jökulsá met indrukwekkende canyons en gigantische watervallen, waaronder de Dettifoss), Skaftafell ten zuiden van de Vatnajökull, Vesturdalur, Thjórsárdalur bij de museumboerderij Stöng, Thórsmörk, Landmannalaugar en Thingvellir. Het zijn vanzelfsprekend beschermde gebieden, waardoor hier nog strengere regels gelden om de natuur in haar oorspronkelijke staat te behouden dan elders.

Regels en waarschuwingen voor de nationale parken

De regels, die voor Myvatn gelden heb ik hier opgesomd. Voor de andere parken geldt uiteraard hetzelfde, zij het dat sommige streekgebonden regels anders zullen zijn. Maar het idee zal duidelijk zijn: houd u aan deze regels, zodat dit wonderschone land niet vernield wordt.

Geboden

•, Kamperen/overnachten in auto’s buiten de campings is verboden.

•, Gedurende het broedseizoen (15 mei tot 20 juli), is de noordelijke oever van het meer extra beschermd en is het verboden zich met enig voertuig van de weg af te begeven.

•, Verkeer is alleen toegestaan op officieel gemarkeerde routes.

•, Bezoekers dienen zich aan de officieel gemarkeerde wandelpaden te houden, vooral in Dimmuborgir, Hverfjall en Skútustadir.

•, Bezoekers mogen op het meer of de directe omgeving geen gebruik-maken van eigen boten.

Waarschuwingen

•, Wees extra voorzichtig bij de geothermische velden. De grond in Bjarnarflag, Námafjall en Hverarönd is extreem heet en vol spleten. Lopen door deze velden is bijzonder gevaarlijk en wordt sterk afgeraden. Loop alleen op donkere kleigrond, niet op lichtgrijze of gele plekken.

•, De temperatuur van het water in Grjótagjá is rond de 50 °C; onmogelijk om in te baden.

•, Het gebied rond Krafla is een vulkanisch actief gebied. Het wordt daarom afgeraden om in de nabijheid van Leirhnjúkur te komen.

Een paar adviezen:

•, Visaktes voor het meer van Myvatn kunnen bij plaatselijke boerderijen verkregen worden. Vergunningen voor de Laxá en de Kráká kunnen in Arnarvatn gekocht worden.

•, Laat de plaats waar u bent geweest achter zoals u hem bij aankomst zoudt willen aantreffen.

•, Al het afval dient te worden verzameld en naar de speciaal daarvoor aangewezen plekken te worden gebracht.

•, Gooi blikjes weg in de speciale blikjesmanden.

•, Bedwing u om onnodig stenen te verwijderen of steenhopen te bouwen.

•, Let erop dat u het water niet verontreinigt. Beschadig op geen enkele manier de hete bronnen, warme vijvers en heldere waterbronnen.

•, Beschadig of verniel nooit de vegetatie en geologische formaties. Let op dat de dieren en het vogelleven niet gestoord worden.

•, Respecteer en geniet van de rust en schoonheid van het gebied.

•, Maak nooit open vuur.

•, Houd de regels van de natuurbescherming in acht en volg de instructies van de parkopzichters.

10 prachtige bestemmingen in IJsland