Israël

Swipe

De Negevwoestijn

De Negevwoestijn omvat twee derde van het gebied van het Israël van voor 1967 en is geografisch gezien een verlenging van de Sinaïwoestijn. Slechts 6% van de bevolking woont er, onder wie veel pioniers in ontginningsprojecten. Het noordelijk deel van de Negev wordt gekenmerkt door lage heuvels van zandsteen, steppen en lössvlakten. Centraal in dit gebied ligt de stad Beersheva, de belangrijkste marktstad.

Ook in de Negevwoestijn wordt veel bos aangeplant. Als men dit niet zou doen, is de vrees gerechtvaardigd, dat de steppevorming van de noordelijke Negev oprukt naar Tel Aviv en Jeruzalem. Op de lössvlakten rondom Beersheva maakt men gebruik van het spaarzame regenwater om de gronden te bevloeien en daarmee vruchtbaar te maken. Zodoende is rond de stad een gordel van groen aangelegd door gebruik te maken van dijkjes, greppels en op strategische punten aangelegde terrassen. In het algemeen zakt in woestijnachtige gebieden minder dan 50% van het regenwater in de grond, terwijl de rest via wadi’s wegstroomt. Opvang van water in reservoirs is derhalve een belangrijk onderdeel van de bosbouw geworden. Vermindering van erosie door de aanwezigheid van bomen heeft al tot het behoud van honderden hectaren agrarische grond geleid.

In het centrale deel van de Negev zijn de bergen hoger en is het klimaat droger. Hoge, hoekige bergen, erosie-keteldalen (diepe, rondom ingesloten, ketelvormige dalen) en hoogvlakten bepalen het beeld in dit gebied. De enige nederzetting in dit gebied is Mizpe Ramon. In de groeven in de omgeving wordt gips, zilverzand (glaszand) en fijne klei gewonnen. Andere mineralen die in commercieel exploiteerbare hoeveelheden in de Negev voorkomen zijn: fosfaten, zwavel, aardgas, aardpek en verschillende gesteenten die geschikt zijn voor bouwwerkzaamheden. Op de Rotemvlakte is de eerste energiecentrale ter wereld gebouwd, die op verbranding van oliehoudende leisteen draait. Israël bezit grote voorraden oliehoudende leisteenlagen.

In het zuiden van de Negev, in het Eilatgebergte, liggen de kopermijnen van Timna, waaruit koning Salomo ongeveer drieduizend jaar geleden reeds koper haalde. Het Eilatgebergte vormt de zuidpunt van de Negevwoestijn. Scherpe, hoekige en verweerde toppen van grijs en rood graniet onderbroken door droge ravijnen en steile rotsen, opgebouwd uit lagen zandsteen, bepalen het beeld in dit deel van de Negev. In tegenstelling tot wat veel mensen denken bestaat een woestijn voor een derde deel uit vast gesteente, voor een derde deel uit grind en voor een derde deel uit zand. Slechts 0,01% bestaat uit het echte fijnkorrelige fraaie zand waar velen een woestijn mee identificeren.

Op de uiterste zuidpunt van de Negevwoestijn ligt de havenplaats Eilat, gelegen aan de oevers van de Golf van Aqaba (Golf van Eilat). Deze zeeëngte staat in rechtstreekse verbinding met de Rode Zee. Via deze haven vinden veel stukgoederen en grondstoffen, zoals olie, hun weg naar de steden in Israël. De warme winters, de kleurrijke koraalriffen, de aangename temperatuur van het zeewater en de zandstranden, hebben van Eilat een bekende badplaats gemaakt.

10 prachtige bestemmingen in Israël