Beneden-Galilea

Swipe

Kinneret

Op een afstand van 40 km ten zuiden van En Gev en 6 km ten zuiden van Tiberias ligt de moshav Kinneret. In de omgeving van deze nederzetting ligt de Tel Bet Yerah, de overblijfselen van een Kanaänitische stad waar men de maan vereerde. Vandaar de naam Bet Yerah, wat letterlijk ‘huis van de maan’ betekent. Evenals Susita werd de stad in de 7e eeuw door de Perzen verwoest. Opgravingen brachten een 5 m brede stadsmuur (ca. 1800 v. Chr.), een vestinggracht, een synagoge (2e eeuw n. Chr.), een Byzantijnse kerk en een Byzantijns badhuis (6e eeuw n. Chr.), en een waterleiding aan het licht.

10 prachtige bestemmingen in Kinneret en Israël