Kroatië

Swipe

Kunst en cultuur

Lange tijd werden kunst- en cultuuruitingen beïnvloed door de buitenlandse mogendheden die de scepter in Kroatië zwaaiden. U zult in de architectuur bijvoorbeeld veel Oostenrijks-Hongaarse (Habsburgse) en Venetiaanse invloeden terugvinden. Dat de Kroaten weinig literatuur van eigen bodem hebben valt te verklaren. Immers, Kroatisch was in vroeger jaren een taal die in bepaalde delen van het binnenland slechts door de boeren gesproken werd. In de steden en in de industriegebieden werd Duits, Hongaars of Italiaans gesproken. Pas in het midden van de 19e eeuw kwam het eerste literaire werk van betekenis van de pers. Het was van de hand van August Šenoa. Na hem verrichtten Vladimir Nazor en Miroslav Krleža baanbrekend werk.

Het land heeft wel schilders van naam voortgebracht en er zijn zelfs stromingen in de schilderkunst in Kroatië ontstaan. Het beroemdst zijn de werken van Ivan Generalić die zich voornamelijk bezighield met naïeve schilderkunst (Hlebine school), maar ook van de hand van Mijo Kovačić en Ivan Lacković kwamen werken die later wereldberoemd zouden worden. Ook op het gebied van de moderne kunst kent Kroatië namen van betekenis. Een tweetal galeries in Zagreb, de Modern Gallery en de Gallery of Contempory Art bieden werken van o.a. Račić, Bela Cikoš Sesija, Seissel en Srnec.

De meeste beeldhouwwerken (en Kroatië bezit er duizenden) werden in het buitenland gemaakt en de weinige beeldhouwers van naam die uit Kroatië stammen werkten voornamelijk in het buitenland. Bekend geworden zijn o.a. Ivan Meštrović en Ivan Rendić.

Op muziekgebied heeft Kroatië het altijd af moeten leggen tegen Hongarije en Oostenrijk. Er is slechts één componist van grote naam bekend: Vatroslav Lisinski, verantwoordelijk voor de enige (moderne) opera die bekendheid kreeg: Ljubav i zloba (Liefde en bedrog).

Het duurde tot de jaren zestig voordat er iets van betekenis op filmgebied gebeurde. Opvallend is daarbij dat de school van Zagreb, waar men onderwees in het maken van tekenfilms, weer wél grote bekendheid verwierf. De 'levende' films behandelden hoofdzakelijk thema's die met socialisme en oorlog te maken hadden. Slechts voor een enkele rolprent was bredere belangstelling en dan nog uitsluitend in de voormalige Oostbloklanden. De oorlog legde de filmindustrie lam en die is ook nooit meer uit de impasse geraakt. Als er al films gemaakt worden dan zijn deze bestemd voor vertoning op tv.

Op het gebied van folklore kent Kroatië een lange traditie. Nog steeds kunt u in alle delen van het land genieten van oorspronkelijke zang en dans die uit die streek afkomstig is, meestal uitgevoerd in traditionele kleding. Bij de beschrijving van het land in het deel Bezienswaardigheden wordt uitgebreider stilgestaan bij de belangrijkste historische, culturele en kunstzinnige achtergronden van die betreffende streek of plaats.

Kunst en cultuur zijn zeer belangrijk voor de Kroaten, misschien wel als gevolg van het ontbreken van een eigen historie op dit gebied. U zult overal aankondigingen vinden van manifestaties. Een aantal ervan komt jaarlijks terug en onderstaand vindt u daarvan een beperkte opsomming.

Godsdienst en de geschiedenis daarvan neemt een belangrijke plaats in in het overwegend rooms-katholieke land. Er zijn tal van heilige plaatsen en u zult, als u zich daarvoor interesseert, vele processies kunnen bijwonen en tal van belangrijke plaatsen kunnen bezoeken.

De UNESCO bemoeit zich nadrukkelijk met Kroatië. Er zijn twee (oude) steden in hun geheel als cultureel werelderfgoed van de mensheid aangewezen: Dubrovnik en Trogir. Daarnaast kunnen de oude binnenstad van Poreč en uiteraard het paleiscomplex van Diocletianus in Split op bijzondere bescherming rekenen. Datzelfde geldt voor vele gebouwen overal in het land, alsmede voor een aantal natuurgebieden. Kroaten koesteren hun verleden hetgeen zichtbaar wordt in het grote aantal musea door het gehele land. Ook kastelen en burchten worden doorgaans goed onderhouden. Een groot aantal ervan vindt u in de omgeving van Zagreb, sommige zijn bewoond, andere dienen representatieve doeleinden of zijn ingericht als museum. Veel kastelen zijn voor het publiek opengesteld.

10 prachtige bestemmingen in Kroatië