Kroatië

Swipe

Bezienswaardigheden

Rondreis door Kroatië per provincie

In toeristische kringen wordt het steeds gebruikelijker om het land in vier delen onder te verdelen. Men spreekt dan over:

– centraal Kroatië: het gebied ten noorden en ten oosten van Zagreb, ruwweg tot de E661, de snelweg die Hongarije met Bosnië-Herzegovina verbindt;
– Slavonië: het land wat zich voorbij de E661 bevindt tot aan de grens met Hongarije;
– Istrië: het gehele schiereiland;
– Dalmatië: de gehele oostelijke kuststrook tot aan de grens voorbij Dubrovnik (echter weer onderverdeeld in de regio's Zadar, Šibenik, Split en Dubrovnik).
Ook bij deze indeling neemt de stad-provincie Zagreb een aparte plaats in.
Op deze site houden we de meer voor de hand liggende indeling aan, die per provincie.

Het begrip ‘provincie’ is al eeuwen oud. Ze worden županije genoemd en al in de tiende eeuw verdeelde keizer Constantijn Perfinogenet het land in 11 provincies die een op zichzelf staande organisatorische eenheid vormden. Ze waren autonoom en hadden in veel gevallen hun eigen koningen. Daarvóór bestonden provincies ook al, maar de verdeling was toen een zaak van natuurlijke barrières, de volkeren die Kroatië bewoonden bepaalden op die manier hun eigen gebied.

Tegenwoordig bestaat Kroatië uit 20 provincies en één provincie met speciale bevoegdheden, de stadsprovincie Zagreb. Op deze site worden alle provincies op min of meer uniforme manier beschreven. De officiële benamingen worden zoveel mogelijk aangehouden, in enkele gevallen zult u de naam van een provincie, stad of bezienswaardigheid ‘verengelst’ aantreffen. In veel informatie die u uit het land krijgt is dit een gangbare manier van doen, waar informatie in het Duits of Engels voorhanden is, zijn ook de namen aangepast, zodat deze gemakkelijker uitspreekbaar zijn.

Vanzelfsprekend zal uitgebreider worden stilgestaan bij de gebieden die van grote toeristische betekenis zijn dan bijvoorbeeld bij provincies met een uitsluitend agrarisch karakter. Er zijn echter enkele gebieden die nauwelijks door toeristen bezocht worden en die tóch interessant genoeg zijn om er wat meer bekendheid aan te geven.

De provincies worden in een vaste volgorde behandeld. Na de naam van de provincie (origineel én eventueel in de gangbare benaming) en de verantwoordelijke toeristenorganisatie met het telefoonnummer, het e-mailadres en de website (waar u eventueel vooraf gedetailleerder informatie kunt opvragen), worden in het kort de belangrijkste economische activiteiten vermeld. Daarna wordt stilgestaan bij de hoofdstad gevolgd door de belangrijkste plaatsen van de desbetreffende provincie die, net als de provincies zelf, in alfabetische volgorde zijn gerangschikt. Wilt u meer informatie over een bepaalde plaats dan kunt u deze in veel gevallen ophalen vanuit de provinciale website. Lukt dat niet, maak dan gebruik van Google: plaatsnaam, Croatia.

Nationale parken en/of natuurgebieden worden als laatste onderdeel in de provincie bekeken. In de volgende alinea wordt treft u eenmalig de rubriek: Praktische Informatie, waarin wordt uitgelegd op welke manier u contacten kunt leggen met hotels, campings, camperplaatsen en jachthavens.

Praktische Informatie

In Kroatië heeft u de keuze uit honderden hotels, campings, enz.. Het is eenvoudig om ze zelf op te halen via Google. U kunt dan uw eigen selectie maken voor wat betreft de categorie, omvang, ligging, e.d. U gaat als volgt te werk:
Hotels: Hotel in (plaatsnaam, provincienaam of naam eiland), Croatia.
Campings: Camping in (plaatsnaam, provincienaam of naam eiland), Croatia.
Camperplaatsen: Camper stops in (plaatsnaam, provincienaam of naam eiland), Croatia.
Jachthavens: Jachthaven in (plaatsnaam, provincienaam of naam eiland), Croatia.

Gebruik voor de namen de gangbare naam in het Kroatisch, zoals op deze site vermeld, zonder de speciale tekens, Trakošćan wordt dus geschreven als Trakoscan.

10 prachtige bestemmingen in Kroatië