Maleisië

Swipe

Prehistorie

Men schat dat het zo’n 10.000 jaar geleden is dat er voor het eerst sprake was van menselijk leven op het Maleisische schiereiland. De mensen woonden in grotten in de bergen. Vermoedelijk waren het de voorouders van de negrito’s, een van de orang asli stammen.

Rond 2500 voor Chr. kregen deze gezelschap van de zogenaamde proto--Maleiers, die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit het zuiden van China en via het hedendaagse Birma en Thailand kwamen afzakken naar het gebied dat we nu kennen als West-Maleisië. Rond 300 voor Chr. verschijnen de voorouders van de hedendaagse Maleiers op het toneel, de deutero-Maleiers. De negrito’s en de proto-Maleiers, nu bekend onder de verzamelnaam orang asli (de oorspronkelijke mensen), werden verdrongen naar minder gunstig gelegen gebieden. De Maleiers vestigden zich in de vlakten aan de kusten, bij voorkeur langs riviermondingen, en leefden van landbouw en visserij.

In de eerste eeuw na Chr. hadden de Maleiers aan de westkust regelmatig contacten met handelaren afkomstig uit India en later ook met Arabieren. Maar zo’n tweehonderd jaar eerder hadden de bewoners van de oostkust al Chinese handelaren op bezoek gehad.

10 prachtige bestemmingen in Maleisië