Marokko

Swipe

Economie en samenleving

Landbouw

Nog steeds is de landbouw een van de peilers van de Marokkaanse economie, als je kijkt naar de beroepsbevolking waarvan 44,6 % in de landbouw werkzaam is. Sinds 1970 kent het land onvoorspelbare periodes van droogte, zodat er gemiddeld maar één keer in de zes jaar een goede oogst is. De bijdrage van de landbouw aan het nationaal inkomen varieert hierdoor van 12 tot 22 procent.

Er wordt het meest geïnvesteerd in moderne, grootschalige landbouw, die sinds het protectoraat in zeven gebieden is geconcentreerd. De irrigatie van de landbouwgebieden vindt plaats met behulp van stuwdammen waarvan er sinds 1961 vele gerealiseerd zijn. De belangrijkste producten zijn tarwe, suikerbieten, suikerriet, citrusvruchten en tomaten.

Naast de moderne landbouwbedrijven zijn er kleine versnipperde boerenbedrijfjes die ook aan veeteelt doen en waarvan de boeren vaak ook andere werkzaamheden moeten verrichten om hun hoofd boven water te houden. Ze zijn ertoe gedwongen om pachtovereenkomsten te sluiten of naar de stad of naar het buitenland te vertrekken. In 1999 ontstond de 2020 Plattelands Ontwikkelingsstrategie, die bedoeld is om het bestaan van de kleine boeren te verbeteren. Maar nog steeds neemt het aantal landlozen en kleine boeren toe.

Het enige gewas in Marokko dat relatief veel oplevert, is de verbouw en de handel van kif (cannabis) dat vooral in de Rif verbouwd wordt. In 1960 werd kif officieel verboden, maar de productie wordt gedoogd. Met een omzet van 2 miljard euro is Marokko ’s?werelds grootste cannabisproducent. De kif wordt op een gebied van 65.000 ha verbouwd en in grootschalige bedrijven verwerkt. Regionale drugsbaronnen worden gesteund door allerlei functionarissen en ambtenaren. Hoewel Europa sinds 1992 aandringt op een oorlog tegen de drugshandel is er in de praktijk nauwelijks iets veranderd.

10 prachtige bestemmingen in Marokko