Namibië en Botswana

Swipe

Damara of Bergdamara

De Damara zijn verwant aan de Bantoe volkeren, oorspronkelijk afkomstig uit westelijk Afrika. Vanaf rond 1100 verspreidden ze zich naar het oosten en naar het zuiden en vermengden zich met tal van andere volkeren.

In tegenstelling tot veel andere Bantoe volkeren communiceren zij met gebruikmaking van een kliktaal. Vandaar dat hun taal Nama/Damara-khoisan genoemd wordt. Algemeen wordt aangenomen dat ze zich in de 17e eeuw vanuit Zambia en Zimbabwe verplaatsten naar hun huidige leefgebied: centraal- en westelijk Namibië. De totale Damara populatie wordt geschat op 105.000.