Namibië en Botswana

Swipe

Kgalagadi Transfrontier Park

Helemaal in het zuidwesten van Botswana, grensoverschrijdend met Zuid-Afrika, ligt het 38.000 km² grote (dus aanmerkelijk groter dan België) Kgalagadi Transfrontier Park. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat driekwart van de oppervlakte van het park op Zuid-Afrikaans grondgebied ligt. De lokale namen: Kalahari Gemsbok Park (Zuid-Afrika) en het Gemsbok National Park (Botswana) maken veel duidelijk over de bewoners.

Het gebied bestaat uit veel zand, spaarzame gebieden waar gras groeit en nog spaarzamer bebossing. Het gras kan er op sommige plaatsen groeien omdat het grondwater op die plaatsen dicht onder de oppervlakte wordt aangetroffen. De bomen, overwegend acacia's en andere doornachtigen, groeien in hoofdzaak langs de beddingen van de twee rivieren die het park doorkruisen: de Nosseb en de Auob. Hoewel, het zijn voornamelijk rivierbeddingen. Gezegd wordt dat de rivieren, met uitzondering van de korte tijd waarin de spaarzame onweersbuien boven het gebied hun regen loslaten, slechts eenmaal per eeuw écht rivier zijn.

Dat wordt gezien als een feest voor de dieren die er desondanks leven. Ze zijn in staat om hun eeuwigdurende dorst eindelijk te lessen en een watervoorraad in te slaan voor een langere periode. Er leven dus dieren in het park, maar het zijn in hoofdzaak kuddes doortrekkend wild, dat slechts korte tijd in het park verblijft. Evengoed genoeg prooidieren om de Kalahari leeuwen (let op de zwarte manen) en (jacht)luipaarden van voldoende voedsel te voorzien. Ook komen er hyena's voor. Met elkaar proberen ze in leven te blijven door te jagen op onder andere gnoes, springbokken, elandantilopen en hartebeesten.

Er zijn ook genoeg vogels waargenomen in het park, naar schatting voelen zich zo'n 200 verschillende vogelsoorten hier tijdelijk of permanent thuis. Veel roofvogels, zoals buizerds en adelaars, maar ook gieren zijn er vaste gasten. Op de graslanden kunt u de statige secretarisvogel waarnemen, een teken dat er zich ook de nodige slangen in het park ophouden.

Voordat u besluit een bezoek te brengen aan het park, waar overigens uitstekende voorzieningen zijn in de vorm van luxe lodges en eenvoudige campingplaatsen, dient u te bedenken dat in het park temperaturen gemeten zijn tussen -11° en +45° Celsius.