Nepal

Swipe

Bevolking

Nepal wordt momenteel bevolkt door ongeveer 30 miljoen inwoners. Een exact aantal is nauwelijks te geven, omdat het vrijwel onmogelijk is een correcte volkstelling uit te voeren in dit land. Enerzijds koestert de bevolking een tamelijk groot wantrouwen tegen volkstellende ambtenaren, terwijl anderzijds vele gebieden nauwelijks toegankelijk zijn. Momenteel groeit de bevolking met ongeveer 1,6% per jaar. De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt circa 150 inwoners per km2. Dit getal heeft echter niet veel waarde, omdat de spreiding van de bevolking sterk wordt beïnvloed door het al dan niet aanwezig zijn van bruikbare landbouwgronden en door de toegankelijkheid. Ongeveer 40% van de bevolking woont in de vlakke en vruchtbare Terai; de resterende 60% woont in de heuvels en de bergen. De hooggelegen delen van de bergen zijn zeer dunbevolkt.

10 prachtige bestemmingen in Nepal