Kathmandu

Swipe

Kasthamandap

Een andere pagode aan de zuidzijde van het Durbar Square is Kasthamandap. Deze benaming betekent zoveel als ‘houten huis’; men beweert dat de tempel gebouwd is uit de stam van één salboom. De salboom heeft een symbolische betekenis voor zowel hindoes als boeddhisten. In het hindoeïsme wordt de boom in verband gebracht met de god Vishnu. Boeddhisten geloven dat prins Siddartha Gautama, de latere Boeddha, onder een salboom is geboren en gestorven en het nirwana bereikte

De pagode heeft twee daken boven elkaar en Kathmandu heeft zijn naam aan het ding te danken. Immers, kath betekent hout en mando betekent huis. Deze pagode werd gebouwd tijdens de heerschappij van Raja Laksmi Narasingha Mall in het jaar 1596. Het is echter aannemelijk dat het huidige gebouw een reconstructie van een veel ouder bouwwerk is. De naam van de tempel staat namelijk vermeld in een opschrift uit 1134 na Chr.

De pagode is, nadat zij lange tijd in vervallen staat heeft verkeerd, thans weer in de oorspronkelijke glorie hersteld. Vroeger verzamelden reizigers, waaronder pelgrims, zich onder deze pagode.

De Kasthamandap bevat tegenwoordig een stenen beeltenis van Gorakhnath (een 13e-eeuwse siddha en asceet van de nath-sekte). Het beeld staat recht onder de pagode, omringd met bellen en een hekwerk.

10 prachtige bestemmingen in Kasthamandap en Nepal