Sri Lanka

Swipe

Een confrontatie tussen culturen

De zeden en gebruiken van de verschillende culturen in Sri Lanka wijken vaak zo sterk af van wat gangbaar is en gepast gevonden wordt in de westerse samenlevingen, dat ze vooral bij een eerste confrontatie een schokkend effect hebben, een uitwerking die algemeen bekend is als cultuurschok. Andersom kan de schok bij uw Sri-Lankaanse gastheer of gastvrouw even groot zijn als hij of zij te maken krijgt met een toerist die zich niet weet te gedragen en die niets begrijpt of wil begrijpen van wat hij of zij om zich heen ziet en ervaart. Naarmate men een beter inzicht in de verschillende Sri Lankaanse culturen krijgt en de betekenis van de 'vreemde' gebruiken leert kennen, verdwijnt het gevoel van desoriëntatie. Vandaar dat het van belang is dat u zich voor uw reis informeert over zoveel mogelijk aspecten van Sri Lanka.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka