Tsjechië

Swipe

Veelgebruikte termen uit de geestelijke wereld

Benedictijn; Monnik van de bedelorde die in 528 door Sint-Benedictus werd gesticht. Hun motto is ‘Ora et Labora’ (bid en werk).

Cisterciënzer; Kloosterling van de in 1098 door St.-Robertus van Molesmes in Citeaux (Cistercium) gestichtte orde. De orde volgt de regels van Sint-Benedictus.

Franciscanen; Volgelingen van Franciscus van Assisi, de zoon van een rijke lakenkoopman. Zij deden net als Franciscus afstand van alle bezit en leefden in armoede. Ze trokken rond om gelovigen en heidenen te bekeren. De kapucijnen vormen een tak binnen deze orde.

Hallenkerk; In dit type kerk lopen drie beuken van gelijke breedte en hoogte parallel. Deze kerken werden voornamelijk in de tijd van de gotiek gebouwd.

Jezuïeten; Leden van de Sociëteit van Jezus. In 1535 werd de orde door Ignatuis van Loyola gesticht. Tot de primaire doelstellingen behoorde de missiearbeid onder de heidenen. Zij bewogen zich vooral op het gebied van onderwijs en opvoeding. De orde had een groot aandeel in het werk van de Contrareformatie.

Premon-, Ook wel norbertijnen genoemd. Deze orde werd door Norstratenzers, bert van Xanten te Prémontré gesticht. De lekenbroeders leidden een gemeenschappelijk leven. Zij werkten niet alleen binnen maar ook buiten de kloostermuren.

10 prachtige bestemmingen in Tsjechië