Formentera

Swipe

Vestingkerken

Met de komst van de christenen en koning Jaume I werden ook de eerste godshuizen gebouwd. De toonaangevende kerken zijn gebouwd als versterkingen, waarin de bevolking zich bij gevaar kon terugtrekken. Deze zwaar versterkte godshuizen zijn kenmerkend voor het eiland Formentera. Vanaf de wachttorens langs de kust hield men de omliggende wateren nauwlettend in de gaten. Net als de meeste gebouwen op Formentera zijn deze wachttorens opgetrokken uit lokaal gedolven kalksteen. Als men zeerovers bespeurde waarschuwde men de bewoners van het eiland door middel van rooksignalen (overdag) of een groot vuur ('s avonds) dat men op de top van de wachttoren ontstak. Vervolgens verzamelden de dorpsbewoners zich achter de dikke muren van hun godshuizen.

Kenmerkend voor de meeste van deze vestingkerken zijn de rechthoekige vorm, de kleine ramen en het halfronde tongewelf. Bij het betreden van kerken valt de blik onmiddellijk op het hoogaltaar. In de regel betreft het een 17e- of 18e-eeuws altaar dat de gehele achterwand van de kerk bedekt. In deze achterwand zijn afbeeldingen van heiligen verwerkt; centraal staat doorgaans de beschermheilige van het gebedshuis. Bijna iedere kerk op Formentera beschikt over verscheidene altaren. Soms zijn de altaren eenvoudig van vorm en uit donker hout gesneden, andere zijn op kunstige wijze vervaardigd. Soms kunt u de zilveren en gouden kunstvoorwerpen bezichtigen in de schatkamer (tesoro's) van het godshuis. Bij het bezichtigen van een kerk verdienen ook zeker de kroonluchters, preekstoelen en beelden uw aandacht. Sommige preekstoelen zijn uit hout gesneden, andere rusten op marmeren zuilen. De oudste beelden in de kerken zijn door Spaanse en Vlaamse beeldhouwers vervaardigd. Tussen de beelden hangen schilderijen met religieuze voorstellingen; de meeste zijn tussen de 16e en halverwege de 19e eeuw geschilderd. In die tijd vervaardigden de schilders vooral portretten en schilderijen met een religieus motief. Op sommige schilderijen staan, als waarschuwing voor de kerkgangers, afbeeldingen van de hemel en de hel.

8 prachtige bestemmingen in Formentera