Bas-Périgord

Swipe

Bergerac

De stad Bergerac (28.000 inwoners) ligt in het hart van de vallei van de Dordogne en strekt zich uit over beide oevers van de rivier. Twee bruggen onderhouden de verbindingen tussen beide stadsdelen.

Tabak

Het dal van de Dordogne is op deze plaats breed en met slechts een gering reliëf. In het verre verleden overstroomde de Dordogne hier regelmatig en verplaatste het veelvuldig zijn bedding. De aangeslibte, licht zandige, maar vruchtbare gronden bleken bij uitstek geschikt voor de teelt van tabak. De licht golvende gronden liggen niet te hoog (verdroging) en niet te laag (rotting van de wortels). De geringe golving in het gebied zorgt voor een goede afwatering. De tabaksplant is zeer gevoelig voor nachtvorst en een flinke hagelbui kort voor de oogst is zelfs rampzalig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de tabaksteelt juist hier zich uitbreidde: er is weinig kans op nachtvorst in het vroege voorjaar en het late najaar; en de onweersfrequentie is laag (hagel is een begeleidend verschijnsel van onweer). Men noemt Bergerac dan ook de hoofdstad van de tabak!

Wijn

Ook de druivenplanten bleken op deze gronden te floreren. De wijnen uit de omgeving van Bergerac zijn van een hoge kwaliteit en dragen veelal het predikaat appelation d'origine controlée. Bekende wijnen zijn: Bergerac, Côtes de Bergerac, Rosette, Monbazillac, Montravel, Pécharmant en Saussignac.

Geschiedenis

De verbouw en verhandeling van tabak en wijn loopt als een rode draad door de geschiedenis van de stad. Daarbij speelde de aanwezigheid van de Dordogne een centrale rol. Vanuit de streken stroomopwaarts verscheepte men ladingen hout ten behoeve van de wijnvaten. De gevulde wijnvaten werden vervolgens naar Bordeaux gevaren, waar zij geëxporteerd werden naar Engeland en Holland. In de middeleeuwen was Bergerac het regionale centrum van de Périgord. Tijdens de Godsdienstoorlogen was de stad een belangrijk protestants bolwerk. Na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 vluchtten veel protestanten uit Bergerac naar Holland, een land waar zij veel handelscontacten mee hadden. Overigens niet alleen dankzij de export van wijn, maar ook omdat in Nederland sinds het begin van de 17de eeuw tabak verbouwd werd. Veel van deze tabak werd vanuit Holland naar Frankrijk geëxporteerd. Toen het belang van het vervoer over water afnam, nam ook het belang van de haven van Bergerac van af. De wijnen en tabak vonden echter ook hun weg over straten en spoorlijnen, vandaar dat het landschap rondom de stad nog steeds gedomineerd wordt door wijngaarden en tabaksvelden. De oude haven en het oude en autovrije stadsdeel zijn gerestaureerd en zeker een bezoek waardig; beide liggen bij elkaar op de noordelijke oever.

De oude stad

De oude haven (Ancien Port) strekt zich langs de Quai Salvette uit, waar men het hout van boord haalde en de wijn verscheepte. Hier kunt u eventueel uw auto parkeren.

Musée d'Anthropologie du tabac

Ten zuidwesten van de haven, aan de Rue des Rois de France en het Place du Feu, staat het 17de-eeuwse Hôtel Peyrarède, met binnen haar muren het Tabaksmuseum. In het museum laat men zien hoe vroeger de tabak werd geplukt en gedroogd, waarna de gedroogde bladeren werden opgestapeld om ze te laten broeien. De tabaksteelt was in die dagen zeer arbeidsintensief. Tegenwoordig is de tabaksteelt voor een belangrijk deel gemechaniseerd; alleen de kleine familiebedrijven oogsten nog deels met de hand. Verder bezit het museum een aantal kunstvoorwerpen (o.a. uit hout gesneden pijpen en schilderijen) waarin tabak een rol speelt. Naast het Tabaksmuseum kunt u het Musée d'Histoire Urbaine vinden, een museum dat de geschiedenis van Bergerac belicht aan de hand van documenten en gebruiksvoorwerpen.

Tabaksmuseum geopend: jan.-dec. di.-vr. 10-12 u. en 14-18 u., za. 10-12 u. en 14-17 u., zo. 14.30-18.30 u., feestd. gesl.

Cloître des Récollets

Ten noorden van de oude haven, aan het Place du Doct. Cayla, ligt het Cloître des Récollets. Dit klooster uit de 12de eeuw is veelvuldig verbouwd, zoals te zien is aan het fraaie kloosterhof met zijn 16de-eeuwse laat-gotische galerij. Het voormalige klooster huisvest het Conseil Interprofessionel des Vins de la Région ofwel het Maison du Vin. Zij verzorgen een audiovisuele presentatie over de wijnteelt in de regio Bergerac.

Cloître des Récollets geopend: jan.-dec. ma.-vr. 9-12 u. en 14-17 u.

Cyrano de Bergerac

Op het aangrenzende Place de la Myrne staat een standbeeld van de langneuzige Cyrano de Bergerac, een 17de-eeuwse filosoof, die in 1897 als Parijse vechtjas een hoofdfiguur was in het beroemde toneelstuk van Edmond Rostand. De echte Cyrano had alleen zijn achternaam gemeen met de stad Bergerac, maar dankzij het populaire toneelstuk kreeg de stad grote naambekendheid.

Wijnmuseum

Ten westen van het PLace de la Myrne staat het Wijnmuseum ofwel het Musée ethnografique du Vin et du Batellerie (Rue des Conférences 5). Het museum behandelt de het werk van de kuipers (het maken van wijnvaten), de vervaardiging van wijn en het vervoer over de rivier. Wijnmuseum geopend: jan.-dec. di.-vr. 10-12 u. en 14-17.30 u., za. 10-12 u., zo. (van 15 mrt.-15 nov.) 14.30-18.30 u.

Museum van Heilige kunst

Ten noorden van het Wijnmuseum, aan het Place Pélissière, kunt u de Saint-Jacqueskerk vinden. Halverwege tussen het Wijnmuseum en deze kerk staat het Musée d'Art Sacré (Rue de la Mission). Het museum herbergt religieuze kunstvoorwerpen uit Bergerac en omgeving.

Museum van Heilige kunst geopend: juli- 4 sept. en schoolvak. di.-zo. 15.30-18 u.

Toeristen-informatiekantoor: Rue Neuve d'Argenson 97 (Place de la République).

Luchthaven: De luchthaven Roumanières ligt 5 km van het centrum van Bergerac. Air Littoral vliegt ma.-vr. driemaal daags tussen Bergerac en Parijs; za. vliegt men tweemaal en zo. eenmaal (v.v.); verbindingen met Nice en Lyon.

10 prachtige bestemmingen in Bergerac en Dordogne en Lot