Brod-Posavina

Swipe

Slavonski Brod

Toen in 1699 de rivier Sava de grens ging vormen tussen het Oostenrijks-Hongaarse rijk en het Turkse rijk, werd Slavonski Brod, meestal gewoon Brod genoemd, een plaats van betekenis. Nog steeds is het een belangrijk handelscentrum, gelegen op een kruispunt van wegen en spoorlijnen. Slavonski Brod ligt op de linkeroever van de Sava, Bosanski Brod, met de grensovergang naar Bosnië-Herzegovina, op de rechteroever. Beide plaatsen werken nauw samen, al kwam er aan die samenwerking een abrupt einde toen de brug die beide plaatsen verbindt, in 1992 door Servische troepen werd vernietigd.

Als er een stad te noemen valt die gedurende de laatste 50 jaar zwaar onder oorlogsgeweld heeft geleden, dan is het Slavonski Brod. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de stad 28 bombardementen te verduren waardoor 80% van de stad werd verwoest. Tijdens de burgeroorlog werd hetgeen was opgebouwd opnieuw verwoest en men zou kunnen zeggen dat in 1992 de stad vrijwel volledig in puin lag. Thans is de stad weer het middelpunt van het economisch verkeer in dit gedeelte van Kroatië.

De belangrijkste families van de oorspronkelijk stad, de Grabovski’s en de Berislavic’s, lieten de stad in de 15e eeuw fortificeren wegens de dreiging door de Turken. Van dit verdedigingswerk is weinig terug te vinden. De vesting die het Habsburger regime in 1715 aan liet leggen bevindt zich nabij het stadscentrum. Deze was bedoeld ter bescherming van de stad en was er mede oorzaak van dat de landsgrens zoals die tussen 1739 en 1878 bestond tot stand kwam. De burcht maakt onderdeel uit van een groot complex en werd eveneens zwaar beschadigd tijdens de burgeroorlog. Slavonski Brod kreeg pas in 1881 stadsrechten.

Ondanks alle narigheid bleven er enkele interessante bouwwerken in de stad gespaard. De Sv. Stjepankerk herbergt een fraaie kunstcollectie. Vanuit de stad zijn diverse excursies in de omgeving te maken. Een doel dat beslist niet gemist mag worden is Danja Vrba, een nederzetting uit het stenen tijdperk, waarvan steeds meer wordt blootgelegd. Waarschijnlijk dateert het oorspronkelijke dorp uit het neolithisch tijdperk, de jongste steentijd (6000-2000 v.Chr.).

De dichte bebossing en het vele water rond de stad maakt Slavonski Brod tot een geliefd uitgangspunt voor jagers en hengelsporters, voor wie dan ook diverse arrangementen voorhanden zijn.

10 prachtige bestemmingen in Slavonski Brod en Kroatië