Paramaribo

Swipe

Waterkant

Sinds jaar en dag is de Waterkant in Paramaribo, vlak bij het Onafhankelijkheidsplein, een trefpunt voor de bevolking. Vroeger kwamen hier de schepen aan uit het moederland en nog steeds ademt het rijtje herenhuizen de grandeur van de vroegere kolonie. Tegenwoordig kan er onder de schaduw van de amandelbomen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bij eetstalletjes gegeten worden. Het smulhoekje met creoolse lekkernijen staat gebroederlijk naast een Chinese kraam. In een prieeltje wordt zo nu en dan op zondagen muziek gespeelt.

De kraampjes aan de Waterkant zijn enkele jaren geleden opgeknapt en voorzien van een likje verf. Om u erop attent te maken wie hiervoor betaald heeft, is er een gedenkpaal opgericht ter ere van de omstreden voormalig bankdirecteur Henck Goedschalk.

Ook kralenverkopers en leerbewerkers strijken soms met hun koopwaar aan de Waterkant neer.

De Goslar

Uitkijkend over de rivier heeft u uitzicht op het restant van het Duitse vrachtschip Goslar. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bracht de Duitse bemanning het schip tot zinken om het niet in Nederlandse handen te laten vallen, en het wrak moest de doorvaart in de Surinamerivier belemmeren. De bemanning werd samen met andere in de kolonie wonende Duitsers in een strafkamp geinterneerd. De rivier bleek echter breed genoeg om langs de Goslar te varen, waardoor tot op heden de noodzaak om het schip te verwijderen nooit erg groot is geweest.

Corner House

Het eerste gebouw aan de noordelijke kant van de Waterkant, op nummer twee, is het Corner House. Het gebouw staat onder toezicht van monumentenzorg Suriname en wordt gezien als het best onderhouden monument. In 1821 ontstond op het erf van dit huis een brand, die alle huizen aan de Waterkant in de as legde. Vlak na de brand werd op de fundamenten van het oude hoekhuis een nieuw koopmanshuis opgetrokken. De ingang van het huis dat altijd uitzicht op het plein had geboden werd na 1821 naar de rivierkant gericht. Het hoekhuis is momenteel in bezit van het bauxietbedrijf Suralco.

In het midden van het rijtje herenhuizen bevindt zich de Centrale Bank van Suriname. De beschilderde gevel illustreert de economische activiteiten die de bank van het nodige kapitaal moeten voorzien. Op nummer dertig staat het ministerie van Sociale Zaken, een interessant gebouw aan de Waterkant vanwege het gebruik van ornamenttechnieken uit de Surinaamse architectuur.

Waaggebouw

De historische bebouwing van dit deel van de Waterkant houdt op bij het stenen Waaggebouw, ook wel Kofiwagi genoemd omdat hier vroeger onder andere koffie werd gewogen. Het gebouw werd in 1824 geheel uit bakstenen opgetrokken, nadat het oorspronkelijke pand in vlammen op was gegaan. In de jaren dertig van de vorige eeuw vormde het Waaggebouw het toneel voor de revolutionaire leider Anton de Kom. Vanaf het balkon hield hij vlammende toespraken tegen het kolonialisme en imperialisme. De Kom’s activiteiten bezorgden hem grote populariteit bij delen van de bevolking. De Javanen beschouwden Papa de Kom als afgezant van Allah, die hen zou terugbrengen naar Java. Het koloniale bestuur besloot in 1933 tot arrestatie van De Kom, omdat hij de staatsveiligheid in gevaar zou brengen. Duizenden Javanen verlieten de plantages om voor het Waaggebouw de vrijlating van De Kom te eisen. De opstand resulteerde in twee doden en enkele gewonden. Anton de Kom werd nog enkele maanden vastgehouden en daarna uit de kolonie verwijderd. In Nederland sloot hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij het verzet tegen de Duitse overheersing. In 1944 werd hij gearresteerd en op 24 april 1945 overleed hij in het concentratiekamp Neuengamme. In de Anton de Komstraat is bij het voormalig huis van de revolutionair leider een herdenkingsteken te zien.

SMS-steiger

Het Waaggebouw huisvest tegenwoordig een restaurant. Op de steiger van de ernaast gelegen Surinaamse Scheepvaart Maatschappij (SMS) is een vitrine met daarin oude geschriften, prenten en gebruiksvoorwerpen. Beneden in het gebouw zijn een paar winkeltjes, de eethuisjes op de eerste verdieping bieden een fijn uitzicht op de rivier.

10 prachtige bestemmingen in Waterkant en Suriname