Paramaribo

Swipe

Keizerstraat

Synagoge naast moskee

In de Keizerstraat in Paramaribo staan de Nederlands-Israëlitische Synagoge ‘Ne Ve Salom’ (huis des vredes) en de Moskee van de Surinaams Islamitische Vereniging vreedzaam naast elkaar. De bouw van de synagoge begon in 1718. Ooit vormden de joden een sterke gemeenschap binnen de Surinaamse samenleving maar aan het einde van de negentiende eeuw begonnen de joden weg te trekken, vooral naar Nederland. Nu is er rond het gebedshuis nog maar weinig bedrijvigheid te bespeuren.

Er zijn in Suriname twee joodse gemeenten, de Nederlands-Israëlitische Gemeente van asjkenazische joden en de Portugees-Israëlitische Gemeente van de sefardische joden. Er moeten minimaal tien volwassen mannen aanwezig zijn om een dienst te kunnen houden, wat voor problemen zorgt. De joodse gemeente bestaat uit nog geen driehonderd mensen, die niet praktiserend zijn. Een kosjere huishouding voeren in de tropen blijkt niet gemakkelijk. Bovendien wordt bij gebrek aan joodse huwelijkskandidaten trouwen met andersgezinden toegestaan. Daarentegen groeit het aantal moslims. De oorspronkelijke houten moskee van de Surinaams-Islamitische Vereniging uit 1932 werd te klein voor het aantal gelovigen en moest worden vervangen door het huidige stenen gebouw met de vier minaretten.

10 prachtige bestemmingen in Keizerstraat en Suriname