Chili

Swipe

Moderne consumptie-maatschappij

Door de economische 'boom' viert het consumentisme in Chili hoogtij. Echter, het grootste deel van de bevolking kan zich alle nieuwe luxe niet permitteren, hetgeen tot de volgende tragikomische situaties leidt: bij een politiecontrole bleek 60% van de bellende automobilisten een nep-autotelefoon te bezitten; bij 30 graden hitte rijden veel Chilenen met de ramen dicht om de indruk te wekken dat ze een auto met airconditioning hebben; mensen die in de nieuwe luxe shopping malls hun karretjes vol laden met dure spullen, en die kar bij de kassa gauw weer wegduwen nadat ze hun kennissen gezien hebben (bron: Ineke Holtdijk, de Volkskrant 24/1/98).

10 prachtige bestemmingen in Chili