Chili

Swipe

Godsdienst

Een grote invloed op de Chileense samenleving heeft de Rooms-Katholieke Kerk. 80% van de Chilenen is katholiek (en 15% protestant). Vanaf de koloniale tijd speelde de Kerk een hoofdrol bij opvoeding en onderwijs. Nog steeds zijn veel van Chili's universiteiten katholiek. Terwijl vroeger de Kerk sterk verbonden was met de aristocratie, steunt de Kerk de laatste jaren meer en meer de sociale en economische hervormingen. Haar rol tijdens de dictatuur was echter dubbel: officieel steunde ze de militaire junta, maar sommige parochies speelden een sleutelrol in het verzet.

De invloed van de Kerk op de samenleving blijkt ook uit een sterke katholieke (= dubbele) moraal. Zo zijn abortus en echtscheiding wijdverbreid, maar officieel nog steeds verboden, en zijn thema's als aids en voorbehoedmiddelen nog vrijwel taboe.

Tijdens de dictatuur van Pinochet hebben protestantse sekten (van Amerikaanse origine) zich in Chili verbreid. Een aparte verschijning in Chili zijn de onberispelijk zwart-wit geklede Amerikaanse Jehova's getuigen, mormonen, en adventisten (met speldjes 'brother Wilson' of 'brother John'), die hun zendingsdrift richten op de 'bekering' van de indiaanse bewoners (die hun eigen, maar volgens de 'zendelingen' foute indiaans-katholieke geloof hebben). De inheemse bewoners van Chili werden sinds de 16e eeuw door de Spaanse conquistadores gedwongen over te gaan op het katholieke geloof, maar hebben dit veelal op een heel eigen manier weten te integreren met hun bestaande geloof, zodat een katholicisme met een eigen karakter ontstond.

In het leven van de Mapuches, officieel katholiek, nemen sjamanen ('machi'), voorouderverering, en traditionele ceremoniën (om regen, of een goede oogst) een grote plaats in. De Aymara hooglandindianen van Noord-Chili hebben ook een geheel eigen katholicisme, waarbij de oude indiaanse gebruiken of 'costumbres' (de verering van 'Pachamama', moeder aarde, het geloof in geesten, 'Animitas', heilsgenezing, offerrituelen, en rituelen voor landbouw en de veeteelt) zijn ingepast in het katholieke geloof, en de vele religieuze feesten. Elke gemeenschap op de Altiplano heeft een of meer patroonheiligen (Santos Patronos), die jaarlijks tijdens heiligenfeesten worden vereerd. Die feesten worden soms aaneengeregen tot een week of langer, en zijn een menging van rituelen van christelijke en indiaanse oorsprong. Het noorden kent bovendien een aantal pelgrimsoorden, waar de jaarlijkse heiligenfeesten door duizenden gelovigen worden gevierd.

10 prachtige bestemmingen in Chili