Chili

Swipe

Entree/regels

De entree voor de nationale parken varieert sterk per park en is hoger voor buitenlanders: ‘nacional’ circa 500-1000$, ‘internacional’ circa 1000-8000$ (Torres del Paine). In de meeste nationale parken zijn campings ingericht, en in sommige parken is wild kamperen toegestaan; in een aantal parken zijn strengere regels in verband met een kwetsbare dierenwereld en/of bosbrandgevaar. Aangezien in Torres del Paine (en andere parken) de afgelopen jaren nog steeds duizenden! hectares bos in vlammen zijn opgegaan door onachtzaamheid van bezoekers (kampvuurtjes) zijn de regels in een aantal nationale parken verscherpt: zo is in Torres del Paine de controle op individuele trekkers verscherpt (controle van inhoud van rugzak; verplicht: warme slaapzak en kleren; brander; voedsel etc.); zijn kampvuren in het hele park verboden en mag alleen worden gekampeerd op daarvoor ingerichte ‘campamentos’.

10 prachtige bestemmingen in Chili