IJsland

Swipe

Onderwijs

Sinds het eind van de 18e eeuw kan iedere IJslander lezen en schrijven. Mede daardoor ligt het analfabetisme onder de 0,1%, het laagste ter wereld! In 1907 werd de leerplicht ingevoerd voor alle kinderen tussen 10 en 14 jaar; voor hun tiende werden zij meestal thuis onderwezen. In 1946 werd de schoolplicht uitgebreid en tegenwoordig bestrijkt het de leeftijden tussen 6 en 16 jaar. Degenen die hun opleiding willen vervolgen gaan naar gespecialiseerde scholen of naar het gymnasium. Er zijn 216 basisscholen, 50 middelbare scholen en 5 universiteiten. Een op de vijf IJslanders tussen 20 en 24 jaar studeert op een universiteit of vergelijkbaar instituut.

Universiteit
Een volledige academische opleiding werd pas vanaf 1847 mogelijk met de vorming van een seminarie voor godgeleerdheid. Deze werd in 1876 gevolgd door een medische school en in 1908 door een school waar rechten kon worden gestudeerd. Deze drie instellingen werden in 1911 samengevoegd, toen de universiteit van IJsland werd gevestigd op het eeuwfeest van de geboorte van de leider van de nationalistische beweging, Jón Sigurdsson, en een faculteit voor wijsbegeerte op hetzelfde moment werd toegevoegd. Aanvankelijk concentreerde het zich op IJslandse taal- en letterkunde, geschiedenis en literatuur, maar later breidde de faculteit voor wijsbegeerte zich uit met moderne en klassieke talen en literatuur.
Het universiteitsgebouw op de huidige campus in het westen van Reykjavík werd in 1940 geopend en sindsdien is het doorlopend uitgebreid. De medische faculteit werd uitgebreid met afdelingen voor tandheelkunde (1941) en farmacie (1957). Economie werd in 1941 aan de juridische faculteit toegevoegd, maar is tegenwoordig een onafhankelijke handelsfaculteit. In hetzelfde jaar werd een faculteit voor techniek en wetenschappen ingesteld en in 1976 een faculteit voor sociale wetenschappen. Universitair onderwijs staat tegen een gering bedrag open voor alle studenten die een toelatingsexamen hebben afgelegd op het voortgezette gymnasiumonderwijs.
Een kleine, aparte universiteit met het gezichtspunt op industrie verwante thema’s, zoals visserij en management werd in 1988 in Akureyri geopend. De colleges voor het onderwijs, landbouw, en techniek bieden ook opleidingen op universitair niveau. Er zijn plannen in de maak om de bestaande colleges voor kunst en handenarbeid, muziek, toneel en dergelijke onder te brengen in een Academie voor Fijne Kunsten met een universitaire status.
In Reykjavík staat de enige rooms-katholieke school, die onder verantwoording van de regering staat.

10 prachtige bestemmingen in IJsland