Kroatië

Swipe

Politiek

Het land kent een meerpartijenstelsel in een parlementaire democratie. Aan het hoofd staat een president. Het is, politiek gezien, een jonge staat die in 1991 onafhankelijk werd van Joegoslavië. Op 15 januari 1992 vond erkenning plaats door de landen die aangesloten zijn bij de Europese Gemeenschap en Kroatië werd op 22 mei 1992 lid van de Verenigde Naties. In april 2004 kreeg Kroatië de status van kandidaat lid van de EU. Jaren later dan verwacht, op 1 juli 2013, trad Kroatië toe tot de Europese Unie. Daarna stagneerde de economie in belangrijke mate, hetgeen resulteerde in een verkiezingsnederlaag van de sociaal democraten tijdens de verkiezingen in 2015. Voor de invoering van de euro wordt momenteel het jaar 2019 genoemd, maar ingewijden verwachten niet, mede gezien de economische instabiliteit, dat dat gehaald zal worden.

Het land onderhoudt diplomatieke betrekkingen met meer dan 100 andere staten. De helft van de ambassades en consulaten is in de hoofdstad Zagreb gevestigd.

10 prachtige bestemmingen in Kroatië