Lesotho

Swipe

Geschiedenis

Mfecane ('Verplettering')

Het gebied deelt de geschiedenis van Zuid-Afrika tot het begin van de negentiende eeuw, waarin Zulukoning Shaka zijn gebied door de tactiek van verschroeide aarde uitbreidde en Basotho’s bedreigde (Mfecane). Deze stammen waren bij Thaba Bosiu verenigd door Moshoeshoe I die zich koning noemde en met succes tegen de Zulu’s streed.

Oorlogen met Orange Free State

Omdat de grenzen van Moshoeshoe’s berggebied (‘Basotholand’) niet waren vastgelegd, bevonden Basothostrijders en soldaten van Orange Free State zich regelmatig op elkaars grondgebied. Deze 'gebiedsschennis' leidde tot schermutselingen, die resulteerden in drie oorlogen. Hoewel Thaba Bosiu niet door Orange Free State-soldaten werd veroverd, was Moshoeshoe I genoodzaakt om de Britten om hulp te vragen. Echter, Orange Free State-soldaten veroverden terrein op de Basotho’s, waardoor de Britten het gebied in 1868 onder hun bescherming stelden.

Brits gezag

In 1871, een jaar na het overlijden van Moshoeshoe I, werd Basotholand bij Cape Colony gevoegd. De Britten stonden echter geen Basothovertegenwoordiging in het parlement toe, waardoor dit volk in opstand kwam. Deze revolte werd beantwoord met Basotholands plaatsing onder direct Brits gezag (1882). In 1910 weigerde Basotholand deel van Union of South Africa te worden; het bleef een Britse kroonkolonie.

Onafhankelijkheid

In 1960 werd Moshoeshoe II gekroond tot koning en vonden de eerste vrije verkiezingen plaats. In 1965 vergaarde Basotholand National Party de macht waardoor het land zich in oktober 1966 als Lesotho onafhankelijk verklaarde.

10 prachtige bestemmingen in Lesotho