Mauritius

Swipe

Kustzone

De zogenoemde ‘Coastal Zone’ van Mauritius bevat de stranden, de kuststrook daar net achter en de zee er vlak voor, inclusief al het leven dat daarin voorkomt.

Deze zone is in meer dan één opzicht van groot belang voor Mauritius. Vissersfamilies zijn ervan afhankelijk voor hun bestaan, stadsbewoners komen er massaal verpozen op hun vrije dagen en de toeristenindustrie ontwikkelde zich tot voor kort voornamelijk langs de kust. Dit geeft een grote druk op de drinkwatervoorziening, elektriciteit, wegen en vervoer, en er zijn problemen met landerosie, vervuiling en afvalverwerking.

Het overheidsbeleid ten aanzien van de kustzone (de staat is eigenaar en verhuurt de grond) laveert tussen de vaak tegengestelde belangen van het toerisme en die van andere kustzonegebruikers.

10 prachtige bestemmingen in Mauritius