Mauritius

Swipe

Plukjes beschermd groen

Plannen voor bosbescherming kwamen pas laat van de grond, bijna te laat. Slechts iets meer dan 3% van het oorspronkelijke bosarsenaal is nog over. Het grootste deel daarvan is te vinden op het terrein van Black River Gorges National Park, dat zich uitstrekt over de Plaine Champagne en de zuidwestelijke hellingen van het Savanne-gebergte. Het is het grootste reservaat van Mauritius, een lustoord voor botanisten.

Mauritius heeft nog diverse andere beschermde natuurgebieden waaronder zestien van de vijftig satellieteilanden. Omdat de vegetatie er uiterst kwetsbaar is, zijn de meeste van deze eilanden alleen toegankelijk met een vergunning of onder begeleiding. Op Île aux Aigrettes is het laatste stukje kustwoud te bewonderen en op Round Island leven veel bijzondere reptielen. Al deze eilanden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van ratten en muizen.

Sommige grote plantages annex jachtdomeinen dragen ook een steentje bij aan beschermingsprogramma’s.

Beleid

Natuurbescherming op Mauritius valt van overheidszijde onder de National Parks and Conservation Service (NPCS), een afdeling van het ministerie van Landbouw. Zij is verantwoordelijk voor het management van beschermde gebieden en tracht degradatie van bossen en verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Dit door restanten endemisch bos te vrijwaren van uitheemse soorten en door zeldzame planten te kweken in kassen. Vergelijkbare programma’s zijn gaande op Rodrigues. Ook voorlichting en stimulering van ecotoerisme vallen onder de NPCS. Bescherming van de zee is ondergebracht bij het Mauritius Oceanography Institute.

10 prachtige bestemmingen in Mauritius