Namibië en Botswana

Swipe

Bechuanaland

Ten oosten van Deutsch-Südwestafrika en ten noorden van de Unie van Zuid-Afrika lag Bechuanaland (spreek uit Beetsjoeanaland), het gebied dat we tegenwoordig kennen als de afgeleide ervan: Botswana. Het zuidelijke deel van Bechuanaland werd bestuurd door de Unie en deze trok ten strijde tegen Noord-Bechuanaland, teneinde dat ook bij de Unie in te lijven. Verder had niemand belangstelling voor het land, het was niet echt vruchtbaar en het ontbrak aan bodemschatten in de mate waarin die waren aangetroffen in de Unie en Deutsch-Südwestafrika. De bewoners van het gebied, nét als in Zuid-Bechuanaland, Batswana verzetten zich zo hevig dat de Unie van verdere plannen tot inlijving afzag.

Niet alleen vanwege het verzet, maar ook omdat het gebied sinds 1885 Brits protectoraat was en niemand erop zat te wachten om in oorlog te raken met de Britten, die overigens om economische redenen weinig belangstelling voor het gebied hadden. Het vervelende was dat door de deling van het land een deel van het Batswanavolk in het noorden leefde, een groter deel in het zuiden. In 1891 werd overeengekomen dat de Britse Hoge Commissaris voor Zuid-Afrika het bewind zou gaan voeren over Bechuanaland, waarmee geheel Botswana onder Brits protectoraat zou komen Dat zou zo blijven tot aan het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1966.