Noorwegen

Swipe

Liberaal of conservatief?

De Noren hebben de naam liberaal te zijn. Inderdaad is er veel veranderd in de laatste halve eeuw. Vlak na de oorlog verzette de Noorse bevolking zich nog heftig tegen het uitdelen van condooms onder Noorse soldaten. In het begin van de 21e eeuw vond de Noorse kerk het gebruik van voorbehoedsmiddelen ethisch verantwoord en zelfs noodzakelijk om verspreiding van AIDS te voorkomen. Abortus en homoseksualiteit verdelen de Staatskerk. De helft van de kinderen wordt geboren buiten het huwelijk. De ouders van een ruime meerderheid van de buiten het huwelijk geboren kinderen leven samen. Hoe noordelijker men komt, hoe meer dit fenomeen optreedt. In Nederland is dat het geval bij een kwart van de kinderen.

Het aantal burgerlijk gesloten huwelijken is ten opzichte van het aantal kerkelijk gesloten huwelijken de laatste halve eeuw fors gestegen. De meeste Noren (80%) wonen in de dichterbevolkte gebieden rond de Oslofjord, Bergen, Stavanger en Trondheim. Een minderheid leeft op het platteland.

Vrouwen in de Noorse samenleving

Noren zijn goed opgeleid.Sinds de jaren tachtig domineren vrouwelijke studenten het hoger onderwijs; 60% van de universitaire studenten is een vrouw. De arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen is bijna gelijk, vrouwen werken over het algemeen meer parttime dan mannen. In tijden van economische recessie en toenemende werkeloosheid neemt de werkeloosheid onder mannen vaak harder toe dan onder vrouwen. Dat komt omdat vrouwen vaker in de publieke sector werken dan mannen.

Ook in Noorwegen zijn er nog ‘typische’ vrouwenberoepen, dat wil zeggen beroepen waar vrouwen van oudsher domineren, zoals in het kleuter- en lager onderwijs, de gezondheidszorg, de schoonmaakbranche en de administratieve sector. Vrouwen verdienen beduidend minder dan mannen. Vrouwen hebben in Noorwegen een meer uitgesproken interesse in cultuur en kunst dan mannen. Zij bezoeken vaker balletvoorstellingen, opera-uitvoeringen, theaterstukken, klassieke concerten, kunsttentoonstellingen en bibliotheken.

De economische en bestuurlijke emancipatie van vrouwen in Noorwegen is een hot item in de Noorse politiek. Noorwegen was één van de eerste landen die een bepaald quotum vrouwen in de top van overheid en bedrijven bij wet verplicht stelde. Het hield de gemoederen in het bedrijfsleven bezig.

Noorwegen: een veilig land

Noorwegen ontkomt net als andere Europese landen niet aan een stijging van de criminaliteit. Het aantal onderzochte misdaden is in veertig jaar verachtvoudigd, diefstallen en drugscriminaliteit scoren hoog onder de misdaden. Internationaal vergeleken is Noorwegen een relatief veilig land.

Tot twee keer toe, in 1972 en 1994, stemde de Noorse bevolking tegen lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens de journalist en scandinavist F. Houwelink sluit dit verzet aan bij karakteristieken van de diepgewortelde Noorse cultuur, zoals de genegenheid voor het eigen land en de volkscultuur, de zelfstandigheid en eigenzinnigheid van boeren en vissers, de traditionele mondigheid van vrouwen, een breed aanwezig piëtisme en de afkeer van alcoholgebruik.

De Noren hebben een moeizame relatie met alcohol. Aan de ene kant was in het verleden de geheelonthoudersbeweging sterk aanwezig in de samenleving. Aan de andere kant drinken de Noren graag.

10 prachtige bestemmingen in Noorwegen