Sri Lanka

Swipe

My name is Van Hattem

De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode mochten lid worden. Onder het Engelse bewind hadden de Hollandse Burghers een bevoorrechte positie ingenomen. Dit kwam vooral doordat zij een hoge opleiding hadden genoten en het land goed kenden. Zij bekleedden belangrijke posten bij de overheid, de politie en het leger of hadden een vrij beroep. Een relatief groot aantal van hen was werkzaam als arts of jurist. Hieraan kwam na de onafhankelijkheid geleidelijk een einde. Tegenwoordig wonen de meeste Dutch Burghers in de zuidelijke stadswijken Bambalapitiya en Wellawate van Colombo en in de stad Matara. Sri Lankanen vragen graag naar uw land van herkomst. Als u vertelt Nederlander te zijn, weten ze altijd wel iemand op te trommelen die zich als Dutch Burgher voorstelt. My name is Van Hattem, pleased to meet you...

Dr. R.L. Brohier

Een van de bekendste Hollandse Burghers was de in 1980 overleden dr. R.L. Brohier. Hij woonde in Galle en heeft uitvoerige studies gepubliceerd over de Hollandse koloniale periode.

De huidige Burghers hebben het moeilijk

Tegenwoordig is het voor de overgebleven Burghers vaak moeilijk een geschikte baan te vinden; veelvuldig worden ze naar het tweede plan geschoven. De Burgherscholen, die nauw met de kerk verbonden waren, werden genationaliseerd; men dwong de Burghers Singalees te leren en ontnam hun bezittingen. De Hollandse Burghers zijn trots op hun afstamming. Ze spreken echter geen Nederlands meer, omdat dit in de loop van de 19de eeuw als voertaal vrijwel geheel door het Engels is vervangen. Hun Hollandse culturele achtergrond is vermengd met Engelse invloeden en ze onderhouden nauwelijks nog betrekkingen met Nederland. Toch wordt de herinnering aan hun afkomst levend gehouden. In het clubgebouw van de Hollandse Burghers bewaren zij herinneringen aan het oude vaderland. Men viert er Sinterklaas en Koninginnedag. Er hangen portretten van de Nederlandse koninklijke familie, een schilderij van admiraal Van Spilbergen (die in 1602 als eerste Hollander voet aan wal zette op het eiland Ceylon), een wapenschild van de voc en de spreuk 'Eendracht maakt macht'.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka