Sri Lanka

Swipe

Godsdienstige groeperingen

De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen met die naar etnische herkomst. De grondwet van het land kent vrijheid van godsdienst.

Boeddhisten

De grote meerderheid van de bevolking is boeddhist, bijna 14.000.000 mensen (67%). Dit zijn vooral Singalezen, die hoofdzakelijk het midden en het zuiden van het eiland bewonen. Ze hebben sinds eeuwen grote invloed uitgeoefend op de kunst en cultuur van het land.

Tamils

De Tamils zijn voor het merendeel hindoe, verdeeld over verschillende richtingen, in totaal ongeveer 3.400.000 gelovigen (16%).

Moslims

De moslims (1.500.000 ofwel 7,5% van de bevolking) wonen vooral in het oostelijke en zuidoostelijke deel van het eiland. Ze beoefenen er de landbouw of werken in de steden als koopman of ambachtsman.

Christenen

Er wonen ruim 1.250.000 christenen op Sri Lanka (6%), van wie de meeste rooms-katholiek zijn. Men vindt ze onder de Europeanen, Burghers, Singalezen en Tamils. In de Portugese tijd zijn veel Singalezen en Tamils overgegaan tot de rooms-katholieke Kerk. In de Hollandse tijd gingen leden van deze bevolkingsgroepen, zij het in kleiner aantal, over tot de Nederlands Hervormde Kerk en in de Engelse tijd tot de Anglicaanse. Toen de Engelsen in 1796 het bewind overnamen, verlieten de Nederlandse predikanten het eiland. De Nederlands Hervormde Kerk werd de Dutch Reformed Church en haalde haar predikanten uit Schotland, Canada en de VS (Michigan). Het eiland telt veel drukbezochte christelijke kerken, de meeste gebouwd in koloniale barokstijl. De katholieke Kerk heeft Colombo als aartsbisdom en daarbuiten enkele bisdommen; er zijn overwegend inheemse geestelijken. Velen van hen worden priester of monnik in een klooster.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka