Sri Lanka

Swipe

Singalezen

De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar Sri Lanka kwam en zich daar vermengde met de oerbewoners. Ze noemden zich Sihala of Singalezen, naar de grootvader van hun aanvoerder Vijaya, die een sihala was, een leeuwenzoon. Sindsdien is de geschiedenis van Sri Lanka nauw verbonden met de lotgevallen van het Singalese volk. Hun taal is het Singalees, de officiële taal van Sri Lanka. Singalezen zijn in het algemeen lenige, tenger gebouwde mensen met grote donkere ogen en zwarte haren. Zij zijn onder te verdelen in twee verschillende groepen: de laaglanden de hooglandbewoners. Deze groepen zijn op hun beurt weer opgesplitst in een aantal kasten. Het kastensysteem heeft vooral een sociale functie; de Singalese maatschappij wordt ermee in onvermengbare klassen onderverdeeld. Het kastensysteem van de Singalezen is minder overheersend dan bij de Tamils en niet gebaseerd op afkomst, maar op het beroep. De hooglandbewoners (Kandyans) leven in het bergachtige district Kandy, maar ook in Anuradhapura, waar een van de oude koninkrijken was gevestigd. Zij beschouwen zich als de ware vertegenwoordigers van de oude Singalese cultuur. De laaglandbewoners leven aan de zuid- en westkust van het eiland. Zij hebben een afwijkende sociale structuur die sterk is beïnvloed door de vele handelscontacten.

Rijst en religie

Rijst speelt een vooraanstaande rol in het leven van Singalezen. Ze gebruiken dit gewas tijdens bruiloften, begrafenissen, feesten en festivals en offeren het aan de goden. Bovendien is rijst sinds mensenheugenis het hoofdbestanddeel van iedere maaltijd in Sri Lanka. Van even grote betekenis voor de cultuur van de Singalezen is het boeddhisme. Dit geloof speelt een grote rol in het maatschappelijke en politieke leven en inspireert kunst en literatuur. Het boeddhisme vormt het karakter van het Singalese volk door de mensen de volgende idealen voor te houden: vrede, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, gastvrijheid, liefde voor zieken en voor al wat leeft. In Sri Lanka gaan religieuze gebruiken en het dagelijks leven hand in hand en overal ziet men kleine tempels en mensen die bezig zijn met religieuze handelingen.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka