Tanzania

Swipe

Flora

De vegetatie van het land en het hoogteverschil zijn medebepalend voor het dierenleven. De grote verscheidenheid aan vegetatie is er dan ook mede verantwoordelijk voor dat er in Tanzania zoveel verschillende diersoorten te vinden zijn. Veel vegetatie gaat echter verloren. Enerzijds juist vanwege die grote hoeveelheden wild (ooit een kudde olifanten in een bos bezig gezien?), anderzijds door de grote behoefte van de Tanzaniaanse bevolking aan hout en houtskool. De ontbossing van Tanzania behoort tot de ernstigste in de wereld.

Het is ondoenlijk en zeker niet de bedoeling van deze site om elke planten- en diersoort aan u voor te stellen. Deze site gaat niet verder dan de beschrijving van flora en fauna die voor de leek interessant of noodzakelijk is. De opsomming is derhalve niet uitputtend, het gaat erom dat u een eerste indruk krijgt over het planten- en dierenleven van Tanzania.

Voor de echte liefhebbers zijn diverse, vaak schitterend geïllustreerde, boeken in de handel met honderden pagina’s informatie over vogels, groot- en kleinwild, vlinders, bomen, bloemen en grassen, enz… U kunt ze kopen in de boekwinkels van Dar es Salaam of Arusha, maar ook in de beter gesorteerde boekwinkels in België en Nederland vindt u uitgebreide informatie. De boeken behandelen doorgaans een zekere dierverzameling, er zijn boeken over vogels, over zoogdieren, over vlinders en dergelijke. Verder moet u er rekening mee houden dat de boeken over diersoorten zich doorgaans niet tot Tanzania beperken, maar een beschrijving geven van elk dier van die soort dat in Oost-Afrika of zelfs in geheel Afrika voorkomt.

Ook over de diverse wildparken zijn boeken te koop waarin u alle informatie vindt over de afzonderlijke parken. Deze informatie koopt u bij de receptie van het park. Bij de beschrijving van de afzonderlijke dieren en wildparken wordt in veel gevallen wat gedetailleerder ingegaan op de flora en fauna van dat specifieke gebied. Namen worden in het Engels of (soms) in het Nederlands genoemd.

Elders vindt u, onder 'namen van dieren en planten'  een lijst met de omzetting van de namen vanuit de Engelse taal naar het Nederlands en omgekeerd. Ook de Latijnse naam vindt u daar vermeld. De Engelse benaming wordt veelal als uitgangspunt genomen omdat het onderwerp in Tanzania onder die naam bekend is.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania