Tanzania

Swipe

Klimaat

Vanuit de ligging ten opzichte van de evenaar gezien, heeft Tanzania natuurlijk een tropisch klimaat, maar vanwege die afwisseling in het landschap kent het eigenlijk verschillende klimaten. De extremen even niet meegerekend (op de Kilimanjaro vriest het en op sommige plaatsen in het binnenland kan de temperatuur gemakkelijk tot boven de 40° stijgen), kent het land best aangename gemiddelden al wijken sommige plaatsen daarvan af.

Het gehele jaar valt er wel enige regen in Tanzania, met uitzondering van plaatsen in het binnenland. Men spreekt van lange regens in de maanden maart tot en met mei en korte regens gedurende oktober tot en met december. De meeste regen valt gedurende de lange regens, de regenval is dan ook intensiever. Als gevolg van die dubbele regenperiodes is het op sommige plaatsen in het land mogelijk om tweemaal per jaar te oogsten. Over het gehele land bekeken valt er jaarlijks 750 mm regen, er zijn echter gebieden waar meer dan 1250 mm regen per jaar valt, terwijl het in de droge gebieden in het binnenland bij 500 mm ophoudt. Gedurende de regentijd zijn de onverharde wegen nauwelijks begaanbaar. Als u toch van deze wegen gebruik wilt maken, en het is zeker de moeite waard, de natuur is op haar mooist, dient u te beschikken over een 4WD en zelfs dan moet u er rekening mee houden dat niet elke plaats bereikbaar is.

Ondanks de regen schijnt vrijwel dagelijks de zon. In z’n algemeenheid gesproken is het kustgebied gedurende vrijwel het gehele jaar warm en vochtig. De temperaturen variëren tussen de 22 en 30 graden en de gemiddelde luchtvochtigheid ligt tussen 75 en 80%. Centraal-Tanzania kent slechts één regenseizoen per jaar. Het is er warm met gemiddelden tussen 27 en 30 graden. In het noordoosten, in het gebied met hooggebergte waaronder de omgeving van de Kilimanjaro, is het een stuk milder. De gemiddelde temperatuur ligt hier ook aanmerkelijk lager, met op enige hoogte gemiddelden van 21 graden. De avonden en nachten kunnen fris zijn en als u deze gebieden bezoekt is het bezit van een sweater of trui beslist geen overbodige luxe.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania