Tanzania

Swipe

Hehe

De Hehe zijn zich zeer bewust van hun identiteit. Ze leven strikt gescheiden van andere volkeren en hebben hun eigen sociale en culturele voorschriften, gewoonten en gebruiken. Het valt overigens op dat deze eigenschappen niet bij alle clans op dezelfde manier naar buiten komen. Dat heeft te maken met de verschillen in vestigingsplaats en hun middelen van bestaan. Sommige clans leven strikt van de landbouw, andere van veeteelt, sommige hebben een gecombineerd bedrijf.

Het hoofdkwartier van de Hehe (de zetel van de chief) bevindt zich in Kalenga, nabij Iringa. Men zegt dat ze hun naam ontlenen aan de oorlogskreten die ze in vroeger tijden slaakten als ze ten strijde trokken. Er zijn ook verhalen in omloop die de naam relateren aan hun voorvaderen en de vestigingsplaats daarvan.

Er is overigens weinig bekend over het verleden van de Hehe. Vaststaat dat het een oorlogszuchtig volk was, altijd op pad om veroveringen te maken, altijd bereid tot strijd en daar waren ze zeer bedreven in. Een van hun vroegere chiefs, Mkwawa, geldt in Tanzania als een nationale held. De titel werd hem verleend vanwege zijn verzet tegen het Duitse bewind. Hij mobiliseerde zijn volk en kwam in 1891 in opstand tegen de Duitse kolonialisten. Het duurde drie jaar voordat de Duitsers het gebied weer onder controle hadden, veel Hehe kwamen om. Mkwawa zette de strijd ondergronds voort, maar in 1898 werd hem duidelijk dat zijn volk niet opgewassen was tegen de Duitse overmacht. Hij liep met open ogen in een Duitse val teneinde niet nog meer levens op te offeren en pleegde zelfmoord. De Duitsers onthoofden het lijk en stuurden het hoofd naar Duitsland ten bewijze dat de overwinning behaald was. Het duurde daarna nog tot 1905 alvorens alles weer rustig was.

De Hehe geloven in de werking van bovennatuurlijke krachten, hun gegeven na het gebruik van een ‘oorlogsmedicijn’. In het museum in Kalenga kunt u veel te weten komen over het verleden van de Hehe en de belangrijke rol die Mkwawa daarin speelde. Ook wordt er uitgebreid verteld over de begrafenisceremonie na het overlijden van een chief. Deze werd in een graf gelegd omgeven door olifantstanden, gewikkeld in alle kleren die hij ooit gekocht had. Bij die gelegenheid werd een lid van de familie geofferd.

In vroeger dagen leefden de Hehe hoofdzakelijk van de jacht, zowel op mensen als op olifanten. Via handelskaravanen ruilden ze hun buit (over het algemeen was de vraag naar ivoor en slaven én het aanbod door de Hehe zeer groot) voor wapens. Tegenwoordig wordt er weinig meer gestreden en leven ze als een vreedzaam volk van landbouw en veeteelt.

De Hehe stammen af van de Bantoes.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania