Tanzania

Swipe

Nyamwezi

Op de eindeloze en dorre vlakten, zuidelijk van Tabora, leeft het Nyamwezi volk, ook wel Tabora volk genoemd. Van oudsher zijn het handelaren en het is niet toevallig dat ze in dit gebied leven. De handelskaravanen trokken door dit gebied en al in 1820 vestigden de Arabieren er een slavendepot.

Het volk is ontstaan uit een aantal Bantoevolkeren, die aanvankelijk alle hun eigen chief hadden. Vanwege hun verwantschap zijn die volkeren geleidelijk aan tot één volk versmolten.

Nyamwezi is oud Swahili voor: ‘volk van de maan’, een naam die hun waarschijnlijk gegeven is door passerende handelaren op grond van hun vestigingsplaats. Het volk doet er van alles aan om de landbouw in hun gebied op een hoger peil te brengen, maar het ontbreken van voldoende water en de aanwezigheid van de tseetseevlieg maakt hun leven bijzonder moeilijk.

De Nyamwezi stammen eveneens af van de Bantoes.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania