Tanzania

Swipe

Taalgids (Ki) Swahili

Achtergronden

In Tanzania wordt Swahili gesproken. De inwoners zelf noemen het Ki-swahili. Veel mensen spreken ook Engels en bovendien de taal van hun eigen volk, maar Swahili is de officiële taal. Tijdens een aantal belangrijke bijeenkomsten, zoals bij zittingen van het parlement en bij de rechtspraak, wordt overigens nog steeds Engels gesproken. Engels is ook de belangrijkste handelstaal. Het basisonderwijs wordt echter in Swahili gegeven.

Swahili kan van streek tot streek enigszins afwijken. Men heeft nu een commissie in het leven geroepen die zich bezighoudt met het standaardiseren van de taal.De taal is ontstaan in de middeleeuwen, toen de Arabieren handel dreven met de landen aan de Oost-Afrikaanse kust. Oorspronkelijk is het een Bantoetaal, maar Arabische en Indische invloeden zijn duidelijk te achterhalen. In de loop van de eeuwen zijn er ook (meestal min of meer verbasterde) woorden bijgekomen uit Europese talen zoals Portugees, Engels en Duits, wat sommige woorden gemakkelijk herkenbaar maakt. Swahili wordt dan ook een mengtaal genoemd, aangeduid als lingua franca.

Men zegt dat Swahili eenvoudig te leren is. Maar een toerist die een paar woorden Swahili spreekt (en dan liefst een paar vriendelijke), kan op een enthousiast onthaal rekenen. Men hecht aan goede omgangsvormen en het is dan ook onbeleefd om een gesprek te beginnen of een vraag te stellen, zonder eerst gegroet te hebben. Een begroeting is dus belangrijk en ook al is die nog zo eenvoudig, u hebt aan de normen voor beleefdheid voldaan.

Maasai spreken hun eigen taal, afwijkend van Swahili.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania