Auvergne

Swipe

De Franse Revolutie

Op 14 juli 1789 bestormden de revolutionairen de Bastille, de gevangenis die symbool stond voor het Ancien Régime. Vervolgens stelde men de 'Verklaring van de rechten van de mens' op. Enkele jaren later legde men het hoofd van koning Lodewijk XVI onder de guillotine en werd Frankrijk een republiek. Politieke partijen en een volksvertegenwoordiging, de zogenoemde Conventie, zagen het licht. In deze wanordelijke periode voerde Robespierre een waar schrikbewind, de zogenaamde Terreur.

Opstanden in grote steden, onder meer in Lyon, werden meedogenloos neergeslagen. Toch had men geen antwoord op de politieke en economische crisis, met als gevolg dat Napoleon Bonaparte de macht in handen kreeg. In 1804 werd hij tot keizer gekroond. Nadat hij de slag bij Waterloo had verloren, verbande men hem naar St.Helena, waar hij in 1821 stierf. Vijftig jaar later, in 1870, brak de Frans-Duitse oorlog uit die twee jaar duurde. Het leven in de 19de eeuw werd meer nog dan door politieke ontwikkelingen bepaald door de gevolgen van de Industriële Revolutie. De zijdecultuur en de wijngaarden in de Auvergne gingen moeilijke tijden tegemoet: eerst brak er een ziekte uit onder de zijderupsen (pébrine) en vervolgens werden de wijngaarden aangetast door een ziekte (phylloxera). 

10 prachtige bestemmingen in Auvergne