Boven-Galilea

Swipe

Dan

Op een afstand van 8 km ten noordoosten van Kiryat Shemona ligt de kibboets Dan. Hier kunt u in het Bet Ussishkin-museum een beeld krijgen van het natuurleven in het noorden van Israël, waaronder de Hulavallei, en van de verschillende bodemvondsten in de regio.
De kibboets werd in 1939 gesticht op ruim 1 km afstand ten zuiden van de opgravingsheuvel van de oude stad Dan (Tel Dan). Deze oude Kanaänitische stad wordt al in de 18e eeuw v. Chr. genoemd in Egyptische teksten. Ook in het Oude Testament wordt met enige regelmaat over de stad gesproken: ‘De Danieten bouwden de stad weer op en gingen er wonen. Ze noemden de stad Dan, naar hun stamvader Dan, de zoon van Jakob, vroeger heette de stad Lais’ (Recht. 18:28-29).
Koning Jerobeam I van Israël liet te Dan een gouden stierkalf plaatsen als afgodsbeeld. De profeet Achia was woedend en voorspelde hem de ondergang van zijn koninkrijk: ‘Maar u heeft het nog erger gemaakt dan al uw voorgangers: u heeft zich andere goden aangeschaft, beelden van gietijzer om Mij te sarren, Mij hebt u links laten liggen. Daarom staat uw koningshuis, Jerobeam, een ramp te wachten…’ (1 Kon. 14:9-10).

Het paleis van koning Jerobeam I werd in 1966 in de opgravingsheuvel gevonden door prof. Biran. Hij legde tevens de resten van een stadspoort met twee torens en vier wachtlokalen bloot.

De bronnen

Aan de voet van de opgravingsheuvel ontspringt de rivier Dan, een van de drie bronnen van de rivier de Jordaan. De Dan is de grootste en belangrijkste waterleverancier van de Jordaan en wordt gevoed door ondergrondse bronnen. Deze bronnen verzamelen op hun beurt sneeuw-smeltwater van de berg Hermon. Dit verklaart de lage temperatuur van het water (14.5 °C) en het geringe zoutgehalte. In wezen betreft het hier twee groepen bronnen: de eerste groep van vijf staat bekend als de En Leshem en ontspringt aan de voet van de opgravingsheuvel; de tweede en belangrijkste groep ontspringt ten noordwesten van de Tel Dan en staat bekend als de En A-Ladan. Het water dat in de En A-Ladan ontspringt verzamelt zich in een waterbekken.

De schrijver Tristram schreef zo’n 130 jaar geleden over dit bassin: ‘De laagst gelegen bron van de rivier de Jordaan is een wonderlijke bron, het lijkt op een groot bubbelbad, en is de grootste van de Syrische bronnen’.

Het opgravingsgebied en de nabijgelegen bronnen maken tegenwoordig deel uit van het Tel Dan Reserve (geopend: dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur, in de wintermaanden van 8.00 tot 16.00 uur). Ook een deel van de rivier de Dan ligt in dit natuurgebied. Het riviertje heeft een breedte die varieert van 5 tot soms wel 20 m en een diepte die varieert van 20 tot 80 cm. Op de smalste stukken stroomt het water met een snelheid van 1 m per seconde. De rivierbedding is bedekt met basaltstenen, algafzettingen en verschillende soorten mos. In het dicht beboste natuurgebied groeien bijzondere boomsoorten en leven veel diersoorten. De salamandermigratie na de komst van de eerste regens is ieder jaar weer een speciale gebeurtenis. In het natuurgebied is een wandelpad uitgezet.

Boven-Galilea

10 prachtige bestemmingen in Dan en Israël