De Westelijke Jordaanoever

Swipe

Nabloes

Nabloes (Shekhem; 50.000 inwoners) is de regionale hoofdstad van Samaria op de westelijke Jordaanoever. De Palestijnse stad ligt op een afstand van 42 km ten noordoosten van Tel Aviv en fungeert als een centrum van verzet tegen de Israëlische autoriteiten. De stad kent een lange geschiedenis: reeds 4000 jaar geleden vestigden zich hier de eerste bewoners. Veel gebeurtenissen die in de bijbel staan beschreven vonden hier plaats. Zowel Abraham als zijn zoon Jacob richtte in Sichem (Nabloes) een altaar voor de Heer op. De profeet Jozua verzamelde hier de 12 stammen van Israël en sprak tot hen: ‘En nu, doet de vreemde goden weg, die in het midden van u zijn, en neigt uw harten tot de Heer, de God van Israël. En het volk zei tot Jozua: Wij zullen de Heer, onze God, dienen, en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Op die dag sloot Jozua een verbond met het volk. Daar in Sichem, gaf hij hun wetten en voorschriften. Hij schreef ze op in het wetboek van God’ (Joz. 24:23-26).

Ten westen van de stad ligt de berg Gerizim. Op de oostelijke helling van deze berg ligt de Jacobsbron. Bij deze waterput ontmoette Jezus van Nazareth een Samaritaanse vrouw: ‘Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: Geef Mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen’ (Joh. 4:7-9).

De Jacobsbron heeft een 32 m diepe schacht en is te bezichtigen. Tot op de dag van vandaag wonen er Samaritanen in Nabloes (zie hoofdstuk ‘De mensen die er wonen’). Vlak bij de put, op de fundamenten van een verdwenen kruisvaarderskerk, begon men in 1903 met de bouw van een Russisch-orthodoxe kerk. Het uitbreken van de Russische revolutie betekende een vroegtijdig einde van de macht van de Russisch-orthodoxe kerk met als gevolg dat de kerk nooit is afgebouwd.

10 prachtige bestemmingen in Nabloes en Israël