De Negevwoestijn

Swipe

Dimona

Op een afstand van 34 km ten zuidoosten van Beersheva ligt de stad Dimona (35.000 inwoners). De stad (Development Town) werd in 1955 gesticht als woonplaats voor arbeiders van de Dode Zee Werken, de zilverzandgroeven, de kalksteengroeven en de chemische en textielfabrieken. Dimona was een van de ontwikkelingssteden die in de jaren 50 van de twintigste eeuw werden gesticht, een initiatief van David Ben-Gurion. het waren voornamelijk nieuwe immigranten uit Noord-Afrika, die hier kwamen wonen en eveneens de huizen van de stad bouwden. Toen het Israëlische nucleaire programma in de jaren 50 opgezet werd, koos men een locatie in de omgeving van Dimona, vanwege de relatieve isolatie in de woestijn, en de beschikbaarheid van woningen. Dit nucleair centrum bezit een kernreactor. In 1985 bracht Mordechaia Vanunu, die in het nucleair centrum werkte, het bewijs naar buiten dat Israel een kernwapenprogramma had. In de jaren 90 kwamen veel Russische immigranten in Dimona wonen. Een deel van hen (circa 10%) is helaas werkloos.

De naam van de stad is ontleend aan het Oude Testament: ‘De steden nu, van het uiterste van den stam der kinderen van Juda tot de landpaal van Edom, tegen het zuiden, zijn: Kabzeël, en Eder, en Jagur, en Kina, en Dimona…’ (Joz. 15:21-22). Rondom deze nederzetting in de Negevwoestijn liggen de bergen Har Dimona (682 m), Har Efe (595 m), Har Rotem (538 m), Har Zayyad (656 m) en Rekhes Yeroham (665 m).

In de stad Dimona leven ongeveer 1250 ‘black Hebrews’. Zij. Deze groep Afrikaanse Hebreeërs is een kleine nieuwe religieuze beweging die zegt af te stammen van een groep joden die 4000 jaar geleden Jeruzalem verliet en die via slavernij naar de Verenigde Staten gekomen is. De leider Ben (Ammi) Carter zou dit in een visioen van de engel Gabriël hebben gehoord. Hij wist volgelingen te verzamelen en vestigde zich twee jaar in Liberia, alvorens in 1969 naar Israël te vertrekken. Ze hebben in 1990 tijdelijke en sinds 2004 vaste verblijfsvergunningen gekregen voor hun verblijf in Israël. Staatsuitkeringen werden al verzekerd met de tijdelijke vergunningen. Omdat de leden vrijwel allemaal Amerikaanse staatsburgers zijn, subsidieert de VS het onderwijs. De Afrikaanse Hebreeërs leven veganistisch en zien af van het gebruik van drugs en medicijnen uit de farmaceutische industrie. In Israël bezitten en runnen ze een keten vegetarische restaurants.

In het stadhuis van Dimona kunt u een museum vinden (wisselende exposities).

10 prachtige bestemmingen in Dimona en Israël