Beneden-Galilea

Swipe

Doopplaats van Yardenit

`En het gehele joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. (Marcus 1:5-24)

In het zuidelijke deel van het meer van Tiberias, op de plek waar de rivier de Jordaan het meer verlaat, bevindt zich de doopplaats Yardenit (geopend: mrt-nov. dgls. van 8.00 tot 18.00 uur; om 17.00 uur is er een doopdienst; dec.-febr. dgls. van 8.00 tot 17.00 uur; om 16.00 uur is er een doopdienst; vr. en feestdagen 8.00-16.00 uur, om 15.00 uur is er een doopdienst). Het is de plek waar Johannes de Doper Jezus doopte. In een boomrijke omgeving lopen geplaveide hellingen omlaag naar de oever van de rivier. Zelfs rolstoelgebruikers kunnen de oever van de rivier bereiken. In het water zijn ijzeren leuningen aangebracht, zodat dopelingen en anderen, vaak gekleed in witte gewaden, zich in het stromende water van de rivier de Jordaan kunnen begeven om aldaar gedoopt te worden.
De wanden achter de doopplaatsen zijn bedekt met panelen met daarop geschreven het verhaal van Marcus 1:9-11. De teksten zijn geschreven in velerlei talen waaronder Nederlands en Zuidafrikaans.

10 prachtige bestemmingen in Doopplaats van Yardenit en Israël