De Negevwoestijn

Swipe

Shivta

Op een afstand van 55 km ten zuidwesten van Beersheva liggen de overblijfselen van de Nabatese stad Shivta (Subeita; geopend: zaterdag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur, in de zomermaanden sluit het opgravingsterrein een uur later). De geschiedenis van deze stad is vergelijkbaar met die van Mamshit, ook deze stad werd in de 1e eeuw v. Chr. gesticht en later door de Romeinen ingenomen. In tegenstelling tot Mamshit kunt u hier geen sporen meer vinden van de oorspronkelijke bewoners. Alle bezienswaardigheden zijn door de Romeinen en Byzantijnen gebouwd. De gebouwen uit de 5e en 6e eeuw zijn goed bewaard gebleven.

Vooral de drie kerken zijn een bezoek waard. De Zuidelijke kerk heeft een kruisvormige doopvont; in de Arabische tijd verbouwden de moslims een deel van de Zuidelijke kerk tot moskee. Ten westen van deze kerk ligt een groot waterreservoir. Van de Centrale kerk staan slechts enkele muren overeind. Tegen de muren van de Noordelijke kerk zijn cellen voor monniken, een bidkapel en een doopkapel gebouwd. In het gebied voor de kerk zijn een aantal werkplaatsen en een wijnpers herkenbaar. Dergelijke wijnpersen zijn op meerdere plaatsen op het opgravingsterrein te vinden, evenals een aantal deels gerestaureerde woonhuizen.

10 prachtige bestemmingen in Shivta en Israël