Midden-China

Swipe

Wudang Shan

De berg van de Tao

Werelderfgoed: het oude Gebouwencomplex te Wudang Shan

Dit legendarische gebergte, dat in talloze romans over zwaardvechten is vereeuwigd, is al meer dan 1000 jaar de bakermat van het taoïsme.

De Wudang-bergketen grenst in het westen aan het Qinling-gebergte en in het zuiden aan Shennongjia. Wudang Shan zelf ligt in het arrondissement Danjiangkou, niet ver van Wuhan, en omvat 72 pieken, 36 klippen en 24 dalen. Zijn voornaamste piek, de Hemelse Pilaar-piek (tiïnzhù fêng), is 1612 m hoog en biedt samen met de andere door mist omsluierde pieken een spectaculaire aanblik. Hoe afschrikwekkend Wudang Shan fysiek ook mag lijken, zijn natuurschoon en exquise architectuur, zijn rijke geschiedenis, vermengd met taoïstische cultuur en tradities, maken een excursie naar deze berg vanuit Wuhan de moeite waard.

Overal over Wudang Shan verspreid zijn architectonische verrukkingen te vinden. Of het nu op steile pieken is, op hellende terrassen of verscholen in ravijnen en grotten, deze prachtige pagodes, nonnenkloosters, gebedshallen en grottempels trekken al eeuwenlang pelgrims en toeristen.

De oudste tempel op Wudang Shan is de Vijf Draken Vooroudertempel (wulóng gong), die van de 7e eeuw dateert. Net als deze tempel weerspiegelen de 72 tempels, 39 bruggen, 36 nonnenkloosters en 12 paviljoens op Wudang Shan enkele van de beste architectonische stijlen van de Tang-, de Song-, de Yuan-, de Ming- en de Qing-dynastie.

Hoewel al tijdens de Tang met de bouw werd begonnen, en daarmee tijdens de Song en de Yuan werd doorgegaan, was het tijdens de Ming-dynastie dat een ware bouwgekte op Wudang Shan uitbrak. Het hoogtepunt van Wudang Shans populariteit als centrum van het taoïsme, dat de bouw stimuleerde, kwam met de troonsbestijging van keizer Zhudi in 1403.

Keizer Zhudi, vierde zoon van de stichter van de Ming, bracht de aangewezen erfgenaam ten val en riep zichzelf tot keizer uit. Om het volk voor zich te winnen en zijn greep naar de macht te rechtvaardigen beweerde de nieuwe keizer dat hij in hemelse opdracht had gehandeld. Hij schreef zijn succes toe aan de in brede kring vereerde taoïstische godheid Zhenwu van Wudang Shan, die op de berg onsterfelijkheid had verkregen. De nieuwe keizer gaf de aanzet tot uitgebreide bouwprojecten om de goden voor zijn overwinning te bedanken, maar ook om zijn macht tegenover het hof te bevestigen. Zo ontstond in zijn opdracht niet alleen de Verboden Stad in Beijing, maar ook het enorme tempelcomplex op Wudang Shan, dat hij wijdde aan zijn beschermgod Zhenwu, die ook bekendstaat als de “Volmaakte Krijger”.

Elk bouwsel werd onderdeel van het doorwrochte taoïstische architectonische complex dat zo’n 8000 kamers omvatte. Talloze keizerlijke decreten vorderden de diensten van arbeiders, ontwerpers en ambachtslieden. Dankzij de inspanningen van 300.000 man over een periode van 12 jaar werden oude tempels gerenoveerd en grandioze nieuwe tempels gebouwd. De Gouden Hal, de Taihe-tempel, het Zuidelijke Rotswand-paleis en de Yuzhen-tempel werden alle in deze tijd gebouwd.

Elk aspect was tot in detail gepland, van richtlijnen voor de bouw tot de behandeling van overtollige bouwmaterialen. Het resultaat was dat dit oude complex, te midden van de planten, het gebladerte, bronnen en rotspunten naadloos in het landschap opging. In zijn synergie met de natuurlijke omgeving blijft het complex trouw aan de taoïstische principes van eerbiediging van de natuur, het behoud van evenwicht en eenheid met “de Weg”.

Allengs werd Wudang Shan de berg van de meest grandioze tempels en trok de grootste taoïstische bevolking in het land. Hij kreeg in heel China de eretitel “de eerste beroemde berg onder de hemel” en geldt ook tegenwoordig als een wonder van bouwkunst. In 1994 verleende de Unesco Wudang Shan de status van werelderfgoed.

Wudang Shan is ook wereldberoemd om zijn karakteristieke vechtkunst, die Wudang Wushu wordt genoemd. Deze vechtkunst wordt in China even hoog aangeslagen als de vaardigheden van de bekendere Shaolin-monniken. Deze door de half-mythische priester Zhang Sanfeng ontworpen vechtkunst wordt nog altijd door taoïstische priesters beoefend als onderdeel van hun fitness- en zelfverdedigingsoefeningen. Deze kungfu-stijl is in de loop der eeuwen tot een ware kunst verfijnd en heeft zich ontwikkeld tot varianten als Tai Chi en Ba Gua. De techniek draait om één principe: hardheid met zachtheid overwinnen, hoofdzakelijk door de kracht van de tegenstander te gebruiken om de overhand te krijgen – dit geldt als de zachte of interne kungfu, terwijl de Shaolin-stijl als hard of extern geldt. Vandaag de dag komen kungfu-beoefenaren nog altijd in groten getale naar de vechtkunstscholen van Wudang Shan om te mediteren en hun vaardigheden te verfijnen.

Ca. 1 km van Wudang Village staat de toegangspoort waar de pelgrimstocht de berg op begint. Van deze poort naar de berg is een wandeling van zo’n 10 km. Door voor ¥ 20 een busje naar het parkeerterrein te nemen kunt u zich het grootste deel van de wandeling vóór u op de berg bent besparen, maar hoewel sommigen deze rit van 20 minuten over een smalle, bochtige weg opwindend zullen vinden, zal het voor anderen mogelijk een beproeving zijn.

Een van de eerste tempels die u zult zien is het Zuidelijke Rotswand-paleis (nányán gong) – het is 15 minuten lopen van de parkeerplaats. Achter het hoofdaltaar van het Zuidelijke Rotswand-paleis bevindt zich het stenen Tianyi Zhenqing-paleis, omringd door verweerde rotspunten. Een 2,9 m lange rotspunt die op een drakenkop lijkt steekt uit boven een klif met op het uiteinde een wierookbrander. Hedendaagse bezoekers tonen zich nog altijd onder de indruk van het vakmanschap van de steenhouwers, en gelovigen testen hun geloof door ondanks het gevaar op de drakenkop te kruipen om er hun wierookstokjes te planten.

Eveneens dicht bij het parkeerterrein, op de berghelling, ligt het 600 jaar oude Paleis van de Purperen Wolken (zixiïo gong). Het bezit een van de grootste en best bewaarde taoïstische gebedshallen aan deze kant van de berg die bekendstaat als Nanyan (Zuidelijke Rotswand) Scenic Area (nányán jingqù). Het paleis werd gebouwd tijdens de Song-dynastie, maar onderging een renovatie tijdens de Ming-dynastie. Het bestaat uit verschillende hallen, waaronder de Draak en Tijger-hal (lónghu diàn), de Hal van de Purperen Wolken (zixiïo diàn), de Hal van de Oostelijke Tao (dongdào yuàn) en de Hal van de Westelijke Tao (xîdào yuàn). Het was een belangrijke vooroudertempel van het keizerlijk hof, en de monniken hier plachten er voor de keizer te bidden. Er zijn 28 levensgrote beelden van de Volmaakte Krijger Zhenwu. Kijk uit naar twee Chinese schatten: de “ijzer-boombloesems”-lantaarns, versierd met feniks-, draken- en bloesempatronen.

Vanaf het parkeerterrein wacht u een wandeling van twee uur naar de Gouden Hal (jîndiàn). In plaats daarvan kunt u ook een busje naar de andere kant van de berg nemen, waar u op een kabelbaan naar de top van de berg kunt stappen.

De Gouden Hal is een wonder van koper. Deze vergulde hal van 5,5 m hoogte, 4,4 m breedte en 3,15 m diepte is geheel uit koper gegoten, behalve het fundament. Ze herbergt een tien ton zwaar, levensgroot beeld van Zhenwu. Aan de voet ervan is zijn symbool van een schildpad en een slang te zien, waarbij het lijf van de slang om dat van de schildpad is gewonden, met hun koppen naar elkaar toe geheven.

In het verleden, toen er nog geen bliksemafleiders waren geïnstalleerd, werd de hal bij ieder onweer door de bliksem getroffen, wat een waar spektakel van flitsende lichten en vonken opleverde. Gelukkig is de hal ondanks vele inslagen onbeschadigd gebleven.

Een andere taoïstische tempel met een fascinerende geschiedenis is Yuanhe Guan (yuánhé guàn). Machtsbeluste taoïstische monniken die het gezag van de keizer tartten, werden hierheen verbannen om de rest van hun leven boete te doen. Het was de enige gevangenis van dat soort voor taoïstische monniken in China tijdens de Ming-dynastie.

Onder de bezienswaardigheden hier zijn verder het vijf etages hoge Klooster van de Terugkerende Waarheid (fùzhên guàn), waar één pilaar 12 dakbalken steunt. Als u Beijings Tempel van de Hemel hebt gezien, vindt u op Wudang Shan een soortgelijke echomuur die Muur van de Gele Rivier met Negen Bochten (jiuqù huánghéqiáng) wordt genoemd. Dan is er de speciale klok in de Hal van de Omkering (zhuanshên diàn). Als u die luidt, blijft het geluid lange tijd buiten de hal klinken, terwijl binnen nauwelijks enig geluid te horen is. Bij Taizi Po (tàizi po) is een prachtige waterval. Het is wat verder weg, maar als u een extra dag of zo hebt, is het het uitstapje zeker waard.

10 prachtige bestemmingen in Wudang Shan en China