Bolivia

Swipe

Bevolking

Volgens een schatting had Bolivia in 2009, 9.700.000 inwoners, van wie ongeveer 63% indígena, inheems of indiaan is, het hoogste percentage van Latijns-Amerika. Hiervan is ongeveer een derde deel Quechua, afstammelingen van de uit Peru afkomstige Inca’s en een kwart deel Aymara, afstammelingen van de uit Altiplano komende Tiwanaku-beschaving. Daarnaast bestaat drie procent uit andere inheemse groepen waaronder de Chiriguanos uit de Gran Chaco en de ongeveer 135.000 indianen uit het Amazonegebied. Deze zijn weer onderverdeeld in 24 etnische groepen. De inheemse bevolkingsgroepen worden al sinds de komst van de Spanjaarden in 1530 onderdrukt en gediscrimineerd. Tot de revolutie van 1952 hadden de indianen geen burger- en stemrecht en was er een duidelijke rassenscheiding. De laatste jaren krijgen de inheemse bevolkingsgroepen echter meer inspraak in de nationale politiek en de huidige president, Evo Morales, zelf een indígena, heeft tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd de situatie van de indianen te verbeteren. Een derde gedeelte van de bevolking wordt gevormd door mestiezen, mensen geboren uit een Spaanse vader en een inheemse moeder (of omgekeerd), criollas, in Latijns-Amerika geboren nakomelingen van Spaanse kolonisten en blanken, die meestal de betere banen betrekken. Daarnaast zijn er immigranten uit Japan en diverse religieuze groepen waaronder de mennonieten, die hun geloof in wederdoperij en hun naam hebben afgeleid van de Nederlandse protestant en hervormer Menno Simons.

Bolivia kent wel dertien verschillende taalgroepen, maar wat alle bevolkingsgroepen gemeen hebben is dat ze de Spaanse koloniale cultuur hebben geadopteerd. Deze manifesteert zich in de bestuursvorm, de architectuur, (de koloniale huizen, het stadsontwerp), de kleding, de muziek, de feesten, de religie en natuurlijk de taal, het Castiliaans.

De inheemse bevolking is echter haar cultuur niet vergeten, integendeel; velen leven nog met de tradities, gewoontes en gebruiken van hun verre voorouders. Uiteindelijk vermengen de verschillende culturen zich met elkaar en dit is goed te zien in de uitbundige feesten waar onder begeleiding van Spaanse blaasinstrumenten, dansgroepen met zowel Spaans als traditioneel geklede indianen defileren en waar de Heilige Maagd wordt vereerd, maar waar tegelijk het bloed van de lama wordt geofferd aan de Pachamama (Moeder Aarde). Officieel is 90% van de bevolking rooms-katholiek, 5 % protestant en 5% overige religies.

10 prachtige bestemmingen in Bolivia